Wednesday, December 26, 2012

டிசம்பர் 26, 2012

நற்செய்தி அறிவிப்பு பணியில் ஈடுபட விரும்புவோருக்கு
புனித ஸ்தேவான் ஓர் எடுத்துக்காட்டு - திருத்தந்தை

   புனித ஸ்தேவான் திருவிழாவான இன்று வத்திக் கான் புனித பேதுரு பசிலிக்கா பேராலய வளாகத்தில் கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான விசுவாசிகளுக்கு திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், இவ்வாறு மூவேளை செப உரை வழங்கினார்.
அன்பு சகோதர சகோதரிகளே,
   ஒவ்வோர் ஆண்டும் கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா விற்கு அடுத்த நாள், திருச்சபையின் முதல் மறை சாட்சியாம் புனித ஸ்தேவான் திருவிழாவைச் சிறப் பிக்கின்றோம். புனித ஸ்தேவான் அருளும் வல்லமையும் நிறைந்தவராகவும், தூய ஆவியின் வல்லமையை நிறைவாய் பெற்றவராகவும் இருந்தாரென திருத்தூதர் பணிகள் நூல் எடுத்துரைக்கின்றது. அபாயகரமான சூழல்களிலும், பாதுகாப்பற்ற நிலைகளிலும் அச்சமின்றி இயேசுவுக்கு சான்று பகர விசுவாசிகள் அழைக்கப் படுகின்றனர். ஏனெனில், "அஞ்சவேண்டாம், அந்நேரத்தில் என்ன பேச வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு அருளப்படும். பேசுவது நீங்களல்ல, உங்கள் தந்தையின் ஆவியாரே உங்கள் வழியாய்ப் பேசுவார்" என்ற இயேசுவின் வாக்குறுதி இப்புனிதரில் நிறைவேறியது.
   தூய ஆவியின் வல்லமையின் துணைகொண்டு செயலாற்றி, பேசி, மரித்த திருத்தொண்டர் ஸ்தேவான், இறுதி நிமிடம் வரை இயேசுவுக்குச் சான்று பகர்பவராக இருந்தார். அவர், தன் மரணத்திலும் இயேசுவின் மாதிரியை பின்பற்றினார். இயேசு சிலுவையில் தொங்கியபோது செபித்ததுபோல் இவரும் தன் ஆவியை இயேசுவின் கைகளில் ஒப்படைப்பதாகக் கூறி உயிர் விட்டார். அதுமட்டுமல்ல, தன்னைத் துன்புறுத்தியவர்கள் சார்பில் இறைவனிடம் மன்றாடினார். அவர் சாகும் வேளையில் வானத்தை உற்று நோக்கியபோது, வானம் திறந்திருப்பதையும் மானிட மகன் கடவு ளது வலப்பக்கத்தில் நிற்பதையும் கண்டார்.
   கிறிஸ்து பிறப்புப் பெருவிழா மகிழ்வில் இருக்கும் நாம், புனித ஸ்தேவானைப்போல் இறைமகனில் நம் பார்வையைத் திருப்பி, இறைவன் மனுவுருவான மறையுண்மை குறித்து ஆழ்ந்து தியானிப்போம். திருச்சபை வழங்கும் அருளடையாளங்கள் வழி ஊக்கம்பெற்று, இயேசு கிறிஸ்துவோடு நெருங்கிய இணைப்பைக் கொண்டுள்ள நம் மில் தன் மீட்புபணிகளைத் தொடர அவர் ஆவல் கொள்கிறார். புனித ஸ்தேவானைப் போல் நாமும் ஒளிக்கென நம் வாழ்வைத் திறந்து, நன்மையின் பாதையில் நடந்து, இறையன்பின் திட்டத்திற்கு இயைந்த மனித குலத்தைப் படைக்க உதவுவோம்.
   இறுதியாக, புதிய நற்செய்தி அறிவிப்புப்பணியில் ஈடுபட விரும்பும் அனைவருக்கும் புனித ஸ்தேவான் ஓர் எடுத்துக்காட்டாக உள்ளார். எடுத்துரைக்கும் முறைகளும் தொழில்நுட்பங்களும் இப்பணியில் ஓரளவு உதவினாலும், தூய ஆவியின் வழிநடத் துலின் இன்றியமையாமைக் குறித்தும் இப்புனிதர் நமக்குக் காட்டுகின்றார். இப்புதிய நற்செய்தி அறிவித்தல், இயேசுவை உயிரூட்டமுள்ள முறையில் மற்றவர்களுக்கு எடுத்துச் செல்வதைக் குறிக்கின்றது. இந்த நம்பிக்கையின் ஆண்டில் இயேசுவுக்குத் துணிவுடன் சான்று பகரும் மக்கள் அதிகரிக்க உதவுமாறு அன்னை மரியாவின் பரிந்துரையை வேண்டுவோம்.
   இவ்வாறு மூவேளை செப உரை வழங்கிய திருத்தந்தை அனைவருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார்.

Tuesday, December 25, 2012

டிசம்பர் 25, 2012

ஊருக்கும் உலகுக்கும்(Urbi et Orbi)
திருத்தந்தையின் கிறிஸ்துமஸ் செய்தி

உரோமையிலும் உலகம் முழுவதிலும் இருக்கின்ற சகோதர சகோதரிகளே!
   உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பங்களுக்கும் கிறிஸ்து பிறப்புப் பெருவிழா வாழ்த்துக்கள். இந்த நம்பிக்கை ஆண்டில் என் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து, திருப்பாடலி லிருந்து எடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளுடன் வருகிறது. 'மண்ணினின்று உண்மை முளைத்தெழும்'. உண்மை யில் பார்க்கப்போனால், இத்திருப்பாடல் வார்த்தை களில் வருங்காலத்தைக் காண்கிறோம். 'உண்மை உலகிலிருந்து முளைத்தெழுகிறது'. வாக்குறுதியாய் வரும் இது, ஏனைய வார்த்தை வெளிப்பாடுகளுடன் இணைந்து வருகிறது. அதாவது, 'பேரன்பும் உண்மையும் ஒன் றையொன்று சந்திக்கும்; நீதியும் நிறைவாழ்வும் ஒன்றையொன்று முத்தமிடும். மண் ணினின்று உண்மை முளைத்தெழும்; விண்ணினின்று நீதி கீழ்நோக்கும். நல்லதையே ஆண்டவர் அருள்வார்; நல்விளைவை நம்நாடு நல்கும். நீதி அவர்முன் செல்லும்; அவர்தம் அடிச்சுவடுகளுக்கு வழிவகுக்கும்' (திருப்பா. 85:11-14) என்பவையே அந்த வாக்குறுதிகள்.
   இன்று இந்த இறைவாக்கு நிறைவேறிற்று. பெத்லகேமில் கன்னி மரியாவிடம் பிறந்த இயேசுவில் பேரன்பும் உண்மையும் சந்தித்தன, நீதியும் நிறைவாழ்வும் முத்தமிட்டன, மண்ணிலிருந்து உண்மை முளைவிட்டது, விண்ணிலிருந்து நீதி கீழ்நோக்கியது. புனித அகுஸ்தீனும் மகிழ்வோடு சுருக்கமாக விளக்குகிறார்: உண்மை என்றால் என்ன? இறை மகன். உலகம் என்றால் என்ன? உடல் சார்ந்தது. கிறிஸ்து எங்கே பிறந்தார் என்ற கேள்வியை எழுப்பும்போதும், ஏன் உண்மை இவ்வுலகில் முளைத்தது என பார்க்கும் போதும்... உண்மை கன்னி மரியாவிடம் பிறப்பெடுத்தது. கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா ஒன்றில் அவர் வழங்கிய உரையில், "ஒவ்வோர் ஆண்டும் இடம்பெறும் இந்த விழாவில் நாம் இறைவாக்கு நிறைவேறியதைக் கொண்டாடுகிறோம். 'மண்ணினின்று உண்மை முளைத்தெழுந்தது; விண்ணினின்று நீதி கீழ்நோக்கியது'. இறைத்தந்தையின் இதயத்தில் இருக்கும் உண்மை உலகிலிருந்து முளைத்தெழுந்தது, ஏனெனில் அந்த உண்மை தாயின் உதரத்திலும் இருந்தது. உலகம் முழுமையையும் தாங்கிப்பிடிக்கும் உண்மை இம்மண்ணிலிருந்து கிளம்பி வந்தது, ஏனெனில் இது ஒரு பெண்ணின் கை களிலிருந்து எழுந்து வந்தது. ஆகாயமும் அடக்கிக்கொள்ள முடியாத இந்த உண்மை இவ்வுலகில் எழுந்தருளி ஒரு மாடடைக் கொட்டிலில் படுத்திருக்கின்றது. மேன்மை சிறப்பு வாய்ந்த இறைவன் இவ்வளவு தாழ்மையுடன் பிறப்பெடுப்பதால் என்ன பயன்? இதனால் அவருக்கு எவ்வித பலனுமில்லை. ஆனால், நாம் நம்பினால் அது நமக்குப் பயனுள்ளதாகும்" என்கிறார்.
   'நாம் நம்பினால்' இதுவே விசுவாச சக்தி. கடவுளே அனைத்தையும் படைத்தார், அவரே இயலக்கூடாததை இயலக்கூடியதாக்கினார். ஆம். மனு உருவானார். வரம்பற்ற அவரது அன்பின் ஆற்றல் மனிதர்களின் புரிந்துகொள்ளுதலையும் தாண்டி உருப்பெற் றது. முடிவற்றவர் குழந்தையாய் உருவெடுத்து மனித சமுதாயத்தில் நுழைந்தார். இருப்பினும் நான் விசுவாசக் கதவுகளைத் திறக்கவில்லையெனில் இதே கடவுள் என் இதயத்திற்குள் நுழைய இயலாது. மறுக்கவும் துணியும் பெருவல்லமை குறித்து நமக்கு அச்சம் வரலாம். இறைவனுக்கும் திறக்க மறுக்கும் சக்தி குறித்து பயம் எழ லாம். ஆனால் இந்த எண்ணத்தை விரட்டியடிக்கும் உண்மை உள்ளது, அச்சத்தை மேற்கொள்ளும் நம்பிக்கை உள்ளது. ஆம். உண்மை பிறந்துள்ளது. இறைவன் பிறந்துள் ளார். இவ்வுலகம் கனியைத் தந்துள்ளது. ஆம், நல்ல நிலமுள்ளது, அது நலமான நிலம், அனைத்து சுயநலங்களிலிருந்தும், திறக்க மறுக்கும் நிலைகளிலிருந்தும் விடுதலை தருகிறது. இவ்வுலகிலுள்ள ஒரு நிலம் கடவுள் நம்மிடையே குடிகொள்ள தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. இவ்வுலகில் அவரின் இருப்பைக் கொண்டுள்ள பூமி. அந்த இடம் இன்றும், இந்த 2012லும் இருக்கிறது. இந்த நிலமே உண்மையை முளைத்தெழ வைத்தது. ஆகவே, உலகில் நம்பிக்கை உள்ளது, நம்பத்தகும் நம்பிக்கை, துன்ப வேளைகளிலும், மிகவும் கடினமான சமயங்களிலும்கூட! அன்பையும் நீதியையும் அமைதியையும் கொண்டதாய் அந்த உண்மை முளைத்தெழுந்தது.
   ஆம். சிரியா நாட்டு மக்களுக்காக அமைதி மொட்டவிழ்கிறது, ஆழமாகக் காயமுற வும், பிரிவினைகளைச் சுமக்கவும் காரணமாகும் மோதல், இங்கு, உதவிகள் இல்லா மக்களைக்கூட விட்டுவைக்காமல், அப்பாவி மக்களைப் பலிவாங்கி நிற்கிறது. இந்த இரத்தம் சிந்தல்கள் நிறுத்தப்பட, மீண்டுமொரு முறை அழைப்பு விடுக்கிறேன். அகதி களுக்கும் குடிபெயர்ந்தோர்க்கும் உதவிகள் வழங்கப்படவும், பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் இந்த மோதல்களுக்கு அரசியல் தீர்வு காணவும் விண்ணப்பிக்கிறேன். மீட்பர் பிறந்த மண்ணில் அமைதி மலர்கிறது. இஸ்ரயேலர்களுக்கும் பாலஸ்தீனிய மக்களுக்கும் இடையே பல ஆண்டுகளாய் நிலவும் பிரிவினைகளையும் மோதல்களையும் முடிவுக்கு கொணரவும், பேச்சுவார்த்தைகளின் பாதையில் தீர்மானத்துடன் நடக்கவும் அவரே கொடைகளை வழங்குகிறார்.
   வடஆப்ரிக்க நாடுகளில், புதிய வருங்காலத்தைத் தேடும் ஆழமான மாற்றத்தின் வழியாக குறிப்பாக எகிப்தில் -இயேசுவின் குழந்தைப்பருவத்தால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அந்த அன்புநிறை பூமியில்- குடிமக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து நீதி, விடுதலை மீதான மதிப்பு, மனிதருக்கான மாண்பு ஆகியவைகளின் அடிப்படையில் சமூகங்களை எழுப்புவார்களாக!
   பெரிய ஆசியக் கண்டத்தில் அமைதி முளைத்தெழுகிறது. இப்பூமியில் வாழும் எண் ணற்ற மக்களை குழந்தை இயேசு கருணையுடன் நோக்குகிறார், குறிப்பாக அவரில் நம்பிக்கை கொள்வோரை. அமைதியின் மன்னர் சீன மக்கள் குடியரசின் புதிய தலை வர்கள் மீதும் பார்வையைத் திருப்புகிறார், அவர்கள் எதிர்நோக்கும் பெரும் சவால்களை மனதில்கொண்டு. மதங்களின் பங்களிப்பை அந்நாடு ஊக்குவிப்பதாக, அதுவும் அந்நாட் டின் உன்னத மக்கள் மற்றும் உலகம் முழுமையின் நலனுக்காக ஒருவர் ஒருவருக் கான மதிப்பில், அவை, நீதியான ஒரு சமூகத்தைக் கட்டியெழுப்புவதில் பங்களிப்பதாக!
  கிறிஸ்துவின் இப்பிறப்புப் பெருவிழா மாலி நாட்டில் அமைதியும், நைஜீரியாவில் இணக்க வாழ்வும் திரும்பி வருவதை ஊக்குவிப்பதாக. நைஜீரியாவில் கொடூரத் தீவிர வாதத் தாக்குதல்கள் தொடர்ந்து பலிவாங்கி வருகின்றன, குறிப்பாக கிறிஸ்தவர்களை! நம் மீட்பர் உதவிகளை வழங்கி ஆறுதலளிக்கிறார், காங்கோ குடியரசின் கிழக்கில் உள்ளவர்களுக்கு. கென்ய மக்களுக்கு அமைதி எனும் கொடையை வழங்குகிறார். இங்கு இரத்தம் சிந்தும் தாக்குதல்கள் குடிமக்களையும் வழிபாட்டுத் தலங்களையும் அழிவுக்குள்ளாக்குகின்றன.
   இலத்தீன் அமெரிக்காவில் இவ்விழாவைச்சிறப்பிக்கும் விசுவாசிகளை குழந்தை இயேசு ஆசீர்வதிக்கிறார். அவர்களின் மனிதாபிமான மற்றும் கிறிஸ்தவ குணநலன்கள் வளர உதவுகிறார். தங்கள் குடும்பங்களையும் குடியிருப்புகளையும் விட்டு வெளியேற வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உரமளிக்கிறார். குற்றங் களுக்கு எதிரான போர் மற்றும் வளர்ச்சி குறித்த அர்ப்பணத்தில் ஆட்சியாளர்களுக்குச் சக்தி வழங்குகிறார்.
   அன்பு சகோதர சகோதரிகளே! அன்பும் உண்மையும், நீதியும் அமைதியும் சந்தித்தன. பெத்லகேமில் மரியன்னையிடம் பிறந்தவர், மனுக்குலத்திற்குள் மனித உடல் எடுத்துள் ளார். மனிதனாகப் பிறந்தார் இறைமகன், கடவுள் வரலாற்றில் தோன்றினார். அவரின் பிறப்பு அனைத்து மனித குலத்திற்கும் புது வாழ்வின் முளையானது. ஒவ்வொரு நில மும் நல்நிலமாக மாறி, அங்கு அன்பு, அமைதி, உண்மை, நீதி ஏற்கப்பட்டு, முளை விடட்டும். அனைவருக்கும் கிறிஸ்து பிறப்புப் பெருவிழா வாழ்த்துக்கள்!

Wednesday, December 19, 2012

டிசம்பர் 19, 2012

மரியாவின் விசுவாசம் இறைவனின் வாக்குறுதியில்
முழு நம்பிக்கை கொள்வதாக இருந்தது - திருத்தந்தை

   திருவருகைக் காலத்தில் கிறிஸ்து பிறப்பு விழா வுக்கு முந்தைய இவ்விறுதி புதனன்று, திருத்தந்தை ஆறாம் பவுல் மண்டபத்தில் கூடியிருந்த திருப் பயணிகள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு வழங் கிய பொது மறைபோதகத்தில், அன்னை மரியாவின் விசுவாசம் குறித்த தன் சிந்தனைகளை திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட் பகிர்ந்து கொண்டார்.
   நம்பிக்கை ஆண்டின் நம் மறைக்கல்வி போதனை யில், இந்த திருவருகைக் காலத்தின் இறுதி நாட்க ளில், அன்னை மரியாவின் விசுவாசம் குறித்து சிந்திப்பது பொருத்தமுடையதாக இருக்கும். ஆண்ட வரின் தூதர் கபிரியேல் கிறிஸ்து பிறப்பு பற்றிய மங்கள வார்த்தையை அறிவித்தபோது, அன்னை மரியாவை நோக்கி "கடவுள் உம்மோடு" எனக்கூறி, அவரின் மகிழ்ச்சிக் கொண் டாட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தார். இந்த மகிழ்வானது, இறைமக்களின் மெசியா குறித்த நம்பிக்கையோடு தொடர்புடையதாகும். சீயோனின் மகளாம் இறைமக்களின் இந்த நம்பிக்கை, தற்போது அன்னை மரியாவில் நிறைவு பெறுகிறது. இறைவார்த் தைக்கு கீழ்ப்படிய அன்னை மரியாவை வடிவமைத்து அவர் இதயத்தை நிறைத்த அருளின் கனியே இது! ஆபிரகாமைப் போல் அன்னை மரியாவின் விசுவாசமும், எதுவும் தெளிவாகத் தெரியாத நிலையிலும் இறைவனின் வாக்குறுதியில் முழு நம்பிக்கை கொள்வதில் இணைந்ததாக இருந்தது.
   இறைவனின் திட்டங்கள் சில வேளைகளில் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டதாக, தெளிவற்றதாக, சிலுவை எனும் மறையுண்மையைத் தழுவுவதை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும் என்பதை நம்மைப் போலவே அன்னை மரியாவும் தன் வாழ்வில் உணர்ந்திருத்தார். மங்கள வார்த்தை அறிவிப்பின்போதும் அன்னை மரியா, வான தூதரின் வார்த்தைகளைத் தன் இதயத்தில் நிறுத்தி தியானித்தார் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. விசுவாசம் என்பது இறைவிருப்பத்திற்கு முற்றிலுமாகக் கீழ்ப்படிதலுடன் இருக்கும் அதேவேளை, அவ்விருப்பத்தை உய்த்துணரவும், புரிந்துகொள்ளவும், ஏற்க வும் தினமும் முயல வேண்டும் என்பதை அன்னைமரியின் எடுத்துக்காட்டு நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது. இந்த புனித காலத்தில் நம் இதயங்களிலும், நம் இந்த உலகிலும் இறையருளுக்கான கதவுகளைத் திறக்கும் தாழ்ச்சியுடைய, நம்பிக்கைமிகு விசுவா சத்தில் நாம் வளர, இயேசு கற்பித்த செபம் நமக்கு உதவுவதாக!
   இவ்வாறு, இவ்வாரப் புதன் பொது மறைபோதகத்தை வழங்கிய திருத்தந்தை, இறுதியில் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார்.

Sunday, December 16, 2012

டிசம்பர் 16, 2012

நமது நடத்தை கடவுளின் திருவுளத்தை பின்
தொடர்வதை நிரூபிக்க வேண்டும் - திருத்தந்தை

   புனித பேதுரு பசிலிக்கா பேராலய வளாகத்தில் கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான விசுவாசிகளுக்கு மூவேளை செப உரையை வழங்கிய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், இந்த ஞாயிறு வழங்கப் பட்டுள்ள லூக்கா நற்செய்தியை மையப்படுத்தி தன் கருத்துகளை எடுத்துரைத்தார்.
அன்பு சகோதர சகோதரிகளே,
   திருவருகைக்காலத்தின் இஞ்ஞாயிறு நற்செய்தி, யோர்தான் நதியில் திருமுழுக்கு பெறச் சென்ற மக்களுக்கு போதித்த திரு முழுக்கு யோவானை நமக்கு படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது. யோவா னின் அழுத்தமான வார்த்தைகள், மெசியாவின் வருகைக்காக ஒவ்வொருவரும் மனம்மாற அவசரப்படுத்தின. "நாங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்?'' என்று சிலர் அவரிடம் கேட்டனர். குறித்த நேரத்தில் நிகழ்ந்த இந்த உரையாடல் மிகவும் சுவாரசியமானது.
   முதல் பதில் மக்கள் கூட்டத்துக்கு பொதுவாக வழங்கப்படுகிறது. திருமுழுக்காளர் கூறுகிறார்: "இரண்டு அங்கிகளை உடையவர் இல்லாதவரோடு பகிர்ந்துகொள்ளட்டும்; உணவை உடையவரும் அவ்வாறே செய்யட்டும்." பிறரன்போடு வாழும் நீதியின் சூழலை நாம் இங்கு காண முடிகிறது. தேவைக்கு அதிகமாக வைத்திருப்பவர்களுக் கும், பற்றாக்குறை உள்ளவர்களுக்கும் இடையில் உள்ள சமமின்மையை போக்க நீதி அழைப்பு விடுக்கிறது. ஒருவர் மற்றவர் மீது அக்கறை கொள்ளவும், அவர்களது தேவைகளை சந்திக்கவும் பிறரன்பு அவசரப்படுத்துகிறது. நீதியும் அன்பும் ஒன்றை ஒன்று எதிர்க்கவில்லை, மாறாக ஒன்றுக்கொன்று தேவையாகவும் உதவியாகவும் இருக்கின்றன. "மிகவும் நீதியுள்ள சமூகத்திலும், எப்பொழுதும் அன்பு தேவை. ஏனெ னில், உலக தேவைகளுக்கான சூழ்நிலைகளில், அடுத்திருப்பவரின் நிலையான அன்பு உதவி இன்றியமையாததாக உள்ளது."
   அடுத்தது இரண்டாவது பதிலை நோக்குவோம், அது உரோமையருக்காக வரி வசூலிப்பவர்களிடம் நம்மைத் திருப்புகிறது. வரி வசூலிப்பவர்கள் தங்கள் பதவியை கொள்ளையடிக்க பயன்படுத்தியதால் வெறுப்புடன் நோக்கப்பட்டார்கள். திருமுழுக்கா ளர் அவர்களிடம், வேறு எதைப் பற்றியும் பேசாமல் அவர்களின் பணிகளை மாற்றச் சொல்கிறார். கடவுளின் பெயரால் வந்த இறைவாக்கினர், விதிவிலக்கானவற்றை செய்யுமாறு கேட்கவில்லை, மாறாக அனைத்துக்கும் மேலாக கடமையை நேர்மை யாக நிறைவேற்றச் சொல்கிறார். நிலைவாழ்வை அடைவதற்கான முதல் படியாக எப்பொழுதும் கட்டளைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும், இங்கு ஏழாவது கட்டளை: "களவு செய்யாதே."
   மூன்றாவது பதில் படைவீரர்களைப் பற்றியது, அதிகாரம் படைத்த மற்றொரு வகை யினர், அதை தவறாக பயன்படுத்த சோதனைக்கு ஆட்படுபவர்கள். படைவீரர்களிடம் யோவான் கூறுகிறார்: "நீங்கள் எவரையும் அச்சுறுத்திப் பணம் பறிக்காதீர்கள்; யார் மீதும் பொய்க் குற்றம் சுமத்தாதீர்கள்; உங்கள் ஊதியமே போதும் என்றிருங்கள்." பிற ரிடம் நேர்மையாகவும் மரியாதையோடும் நடந்து கொள்வதில் ஒவ்வொருவரிடமும், குறிப்பாக அதிக பொறுப்பு உள்ளவர்களிடம் மீண்டும் மாற்றம் தொடங்க வேண்டும்.
   இந்த உரையாடல்களை முழுமையாக கவனித்தால், யோவானின் வார்த்தைகளில் உள்ள நிலைத்தன்மை புரியும்: கடவுள் நம் செயல்களுக்கு ஏற்ப நமக்கு தீர்ப்பு வழங்குவார் என்பதால், நமது நடத்தை அவரது திருவுளத்தை பின் தொடர்வதை நிரூபிக்க வேண்டும். திருமுழுக்காளரின் அடையாளங்கள் நமது சிக்கலான உலகின் இன்றைய நாளிலும் பொருந்தும், இந்த நடத்தை விதிகளை உள்வாங்கினால் அனைத்தும் சிறப்பாக அமையும். கிறிஸ்து பிறப்புக்கான தயாரிப்பு மனமாற்றத்தின் நற்கனிகளைத் தர, தூய மரியாவின் பரிந்துரை வழியாக ஆண்டவரை வேண்டுவோம்.
   இன்றைய மூவேளை செபத்துக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்து கிறேன். வெள்ளிக்கிழமை நியூட்டனில் நிகழ்ந்த அறிவற்ற வன்முறையால் நான் மிகவும் வருத்தமடைந்தேன். பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு, குறிப்பாக குழந்தையை இழந்தவர்களுக்கு செபத்தின் வழியாக என் அருகாமையை உறுதி அளிக்கிறேன். ஆறுதலின் கடவுள் அவர்களது இதயத்தைத் தொட்டு, அவர்கள் வலி யைக் குறைப்பாராக! இந்த திருவருகைக்காலத்தில், நம்மை செபத்திலும், அமைதி பணிகளிலும் ஆர்வமுடன் அர்ப்பணிப்போம். இந்த துயர நிகழ்வால் பாதிக்கப்பட்ட வர்கள் மீதும், உங்கள் ஒவ்வொருவர் மீதும், கடவுளின் நிறைவான ஆசீர் பொழியப்பட நான் வேண்டுகிறேன்!

Wednesday, December 12, 2012

டிசம்பர் 12, 2012

கிறிஸ்துவில் முழுமை அடைந்த கடவுளின் அன்பு
திட்டத்தில் அவர் நம்மில் ஒருவரானார் - திருத்தந்தை

   கிறிஸ்து பிறப்பு விழா கொண்டாட்டங்களுக்கான தயாரிப்புகளுக்கு ஒத்திணங்கிச் செல்லும் விதமாக இவ்வார புதன் பொது மறைபோதகத்தில், இறைவ னின் மீட்பு திட்டம் குறித்த தனது கருத்துக்களை திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட் வழங்கினார்.
   நம்பிக்கை ஆண்டு தொடர்புடைய நம் மறைக் கல்வி போதகத்தின் தொடர்ச்சியாக இன்று, கடவுள் இவ்வுகிற்கு தன்னையே வெளிப்படுத்தியது மற் றும் அவரின் மீட்பு திட்டம் குறித்து நோக்குவோம். இஸ்ரயேலர்களின் வரலாற்றில் இது எவ்வகையில் வளர்ச்சியடைந்தது என்பது குறித்து திருவிவிலியம் நமக்குக் காட்டுகிறது. பழைய ஏற்பாட்டில், தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட மக்கள் வழியாக கடவுள் வரலாற்றில் நுழைந்ததை காண்கிறோம். இஸ்ரயேல் மக்களின் வாழ்வில், மையமாக திகழ்ந்த விடுதலைப்பயண நிகழ்வில் கடவுளின் வல்லமை சிறப்பாக வெளிப்பட்டது. பாஸ்கா நிகழ்வு இஸ்ரயேல் மக்களின் வாழ்வில் கடவுளின் நினைவாக தொடர்ந்தது. கடவுள் எகிப்திய அடிமைத்தனத்தில் இருந்து அவர்களை விடுவித்ததால், அவர்கள் வாக்களிக்கப்பட்ட நாட்டுக்கு சென்று அவரை உண்மையான ஒரே கடவுளாக வழிபட்டார்கள். பின் வந்த நூற்றாண்டுகளில் இஸ்ர யேல் மக்கள் இறைவனின் இந்த மீட்பு செயல்களைத் தங்கள் மனதிற்குள் மகிழ்ச்சி யுடன் நினைத்து கொண்டாடி வந்தனர். மீட்பின் வரலாற்றில் கடவுளது செயலைப் புகழ்ந்துரைக்கும் கன்னி மரியா, "மூதாதையருக்கு உரைத்தபடியே அவர் ஆபிரகாமை யும் அவர்தம் வழி மரபினரையும் என்றென்றும் இரக்கத்தோடு நினைவில் கொண் டுள்ளார்" என்கிறார். கடவுளின் விடுதலை அளிக்கும் திட்டம் தொடர்வதால், மனிதர் தமது ஆண்டவருக்கு பணிந்து, தனது நம்பிக்கையாலும் அன்பு செயல்களாலும் பதி லளிக்க வேண்டும். கடவுள் படைப்பு செயலில் மட்டுமின்றி, நமது வரலாற்றில் நுழைந்ததன் வழியாகவும் தம்மை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். உலகம் உருவாக காரண மான வாக்கு, கடவுளின் உண்மை முகத்தை காட்டும் வகையில் இயேசுவாக மனித உடலெடுத்தார்.
   கடவுள் தொடக்கத்தில் இருந்தே தம்மோடு நெருங்கிய உறவு கொண்டிருக்க மனிதரை அழைத்துள்ளார். மனிதன் அவருக்கு கீழ்ப்படிய மறுத்து, அவரது நட்புறவை இழந்தபோதிலும், கடவுள் அவனை ஒருபோதும் மரணத்தின் ஆற்றலுக்கு கையளிக் கவில்லை. மாறாக மீண்டும் மீண்டும் மனிதரோடு உடன்படிக்கை செய்து கொண் டார். முதலில் நோவா வழியாகவும், பின்பு ஆபிரகாம் வழியாகவும், விடுதலைப்பய ணத்தின்போது சீனாய் மலையில் மோசே வழியாகவும் கடவுள் உடன்படிக்கைகளை செய்து கொண்டார். அதன் பிறகு மனித குலம் அனைத்தும் எதிர்நோக்கியிருந்த ஒரு முடிவற்ற புதிய உடன்படிக்கையைக் குறித்து இறைவாக்குனர்கள் வழியாகக் கற்றுக் கொண்டனர். மனித வரலாற்றில் படிப்படியாக உணரப்பட்டு வடிவம் பெற்று வந்த இத்தெய்வீகத் திட்டம், இறைமகனின் வருகையில் தன் உச்சநிலையை அடைந்தது. இறுதியாக, வெளிப்படுத்தப்பட்ட கிறிஸ்துவில் முழுமை அடைந்த கடவுளின் அன்பு திட்டத்தில், அவர் நம்மில் ஒருவரானார். இந்த திருவருகைக்காலத்தில் இறைவனின் மீட்புத்திட்டம் படிப்படியாக வெளியிடப்பட்டது குறித்து ஆழ்ந்து தியானிக்கவும், கிறிஸ்துவில் இறைவன் நம் அருகே நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்துகொள்ளவும் அழைக்கப்படுகிறோம். நமது விசுவாசம், நம்பிக்கை மற்றும் அன்பின் வழியாக ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரின் உடனிருப்புக்கு சாட்சிகளாக திகழவும், இவ்வுலகின் கவனச்சிதறல்கள், மனக்கலக்கங்கள் மற்றும் மேம்போக்கான நிலைகள் போன்றவைகளின் மத்தியிலும், பெத்லகேம் குடிலை நிறைத்த ஒளியை நம் வாழ்வில் பிரதிபலிக்கவும் நாம் அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். உலக வாழ்வின் துன்பங் களில் இயேசுவின் அன்னையாம் மரியா உங்களுக்கு துணையாக இருந்து ஆறுதல் அளிப்பாராக!
   இவ்வாறு தன் புதன் மறைபோதகத்தை வழங்கிய திருத்தந்தை அனைவருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் வழங்கினார்.

Sunday, December 9, 2012

டிசம்பர் 9, 2012

இயேசுவை வரவேற்க யோவானின் குரலுக்கு
செவிசாய்ப்பதே நமது நோக்கம் - திருத்தந்தை

   புனித பேதுரு பசிலிக்கா பேராலய வளாகத்தில் கூடியிருந்த பல்லாயிரக்கணக்கான விசுவாசிகளுக்கு மூவேளை செப உரையை வழங்கிய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், இந்த ஞாயிறு வழங்கப்பட்டுள்ள லூக்கா நற்செய்தியை மையப்படுத்தி தன் கருத்துகளை எடுத் துரைத்தார்.
அன்பு சகோதர சகோதரிகளே,
   இந்த திருவருகைக்காலத்தின் திருவழிபாட்டில் கன்னி மரியா, திருமுழுக்கு யோவான் ஆகிய இருவ ரும் மெசியாவின் வருகைக்காக தயார் செய்கிறார்கள். அனைத்து நற்செய்திகளுமே இயேசுவின் பணி வாழ்வின் தொடக்கத்தில் திரு முழுக்கு யோவானை அவரது முன்னோடியாக காட்டுகின்றன. புனித லூக்கா இந்த இருவருக்கும், அவர்களது பணிக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பையும் விளக்குகிறார். குருத்துவ குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களான செக்கரியா மற்றும் எலிசபெத்தின் மகனான யோவான், இறைவாக்கினர்களில் இறுதியானவராக மட்டுமின்றி, பழைய உடன்படிக்கையின் குருத்துவத்தை அடையாளப்படுத்துபவராகவும் இருப்பதால், இயேசுவால் தொடங்கப்பட்ட புதிய உடன்படிக்கையின் வழிபாட்டுக்கு மக்களைத் தயார் செய்கிறார். லூக்கா திருமுழுக்கு யோவானின் வாழ்க்கை வரலாற்று சூழ் நிலையையும் விவரிக்கிறார்: 'திபேரியு சீசர் ஆட்சி செய்துவந்த பதினைந்தாம் ஆண்டில், பொந்தியு பிலாத்து யூதேயாவின் ஆளுநராக இருந்தார் ... அன்னாவும் கயபாவும் தலைமைக் குருக்களாய் இருந்தனர்.' (லூக்கா 3:1-2) அக்காலத்தவர்களால் கவனிப்படாத நிலையிலும் உண்மையான மாபெரும் நிகழ்வாகிய கிறிஸ்துவின் பிறப்பு, இத்தகைய வரலாற்று கட்டமைப்பிற்குள் இருந்தது.
   "ஆண்டவருக்காக வழியை ஆயத்தமாக்குங்கள்; அவருக்காக பாதையைச் செம்மை யாக்குங்கள்" (லூக்கா 3:4) என்று பாலைநிலத்தில் முழங்கும் குரலாக திருமுழுக்கு யோவான் குறிப்பிடப்படுகிறார். அந்த குரல் வார்த்தையை அறிவிக்கிறது, ஆனால் இங்கு பாலைநிலத்தில் வாழ்ந்து வந்த செக்கரியாவின் மகன் யோவான், கடவுளின் வாக்கைப் பெற்றார். எனவே, கிறிஸ்துவை தொடர்புடைய பணியில் அவருக்கு முக்கிய பங்கு உள்ளது. புனித அகுஸ்தீன் இவ்வாறு கூறுகிறார்: யோவான் கடந்து போகும் குரலாக இருந்தார், இயேசுவோ தொடக்கம் முதலே இருந்த நிலையான வாக்காக இருக்கிறார். குரலில் இருந்து வார்த்தையை (வாக்கை) எடுத்துவிட்டால் என்ன மிஞ்சும்? ஒரு மங்கலான ஒலிதான். வார்த்தை இல்லாத குரலும் செவிகளை அடையும், ஆனால் உள்ளத்தை கட்டியெழுப்பாது." நம்மை மீட்கும் வார்த்தையாகிய இயேசுவுக்கு இடம் கொடுத்து, நம் உள்ளத்தில் வரவேற்க அந்த குரலுக்கு செவி சாய்ப்பதே இன்று நமது நோக்கம். கடவுளின் மீட்பை பெத்லகேமின் எளிய தொட்டி லில் காண, இந்த திருவருகைக்காலத்தில் விசுவாச கண்களோடு தயாராவோம். நாம் இன்பம் தேடும் இந்த நுகர்வு சமூகத்தில், இன்றியமையாத ஒரு வழியில் வாழ திருமுழுக்கு யோவான் நமக்கு கற்பிக்கிறார். அதன் மூலம், கிறிஸ்து பிறப்பை வெளி கொண்டாட்டமாக அன்றி, மக்களுக்கு அமைதியையும், வாழ்வையும், உண்மையான மகிழ்ச்சியையும் கொணர வரும் இறைமகனின் விழாவாக சிறப்பிக்க முடியும்.
   இன்றைய நற்செய்தியில் திருமுழுக்கு யோவான், ஆண்டவரின் மாட்சிமிகு வருகைக்காக காத்திருக்கும் நாம் அவரது வழியைத் தயார் செய்ய, மனம் வருந்தி தூய்மையாவதன் தேவையை நினைவூட்டுகிறார். ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரும் அவரது உண்மை வீடாகிய விண்ணகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. அதற்கு இயேசுவே ஒரே வழி. உங்களையும், உங்களது அன்புக்குரியவர் களையும் கடவுள் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக!

Wednesday, December 5, 2012

டிசம்பர் 5, 2012

நாம் விசுவாசத்தின் கீழ்ப்படிதலில் இறைவனுக்கு
நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் - திருத்தந்தை

   கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவைக் கொண்டாடுவதற்கு முன் தயாரிப்புகளின் காலமான திருவருகைக் காலத்தின் முதல் புதனன்று வத்திக்கானில் திருப் பயணிகளை சந்தித்த திருத்தந்தை, திருவருகைக் காலத்தின் சிறப்புக்கள் குறித்து எடுத்துரைத்தார்.
   இந்த 'நம்பிக்கை ஆண்டில்' நம் மீட்பு குறித்த இறைத்திட்டத்தின் மகத்துவத்தை ஆழ்ந்து சிந்தித்து திருவருகைக்காலத்தை தொடங்குவோம். இறைவ னின் சொந்த பிள்ளைகளாக நாம் மாறும் வண்ணம், உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்னரே கடவுள் நம்மை கிறிஸ்து வழியாகத் தேர்ந் தெடுத்தார் என புனித பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்தின் தொடக்கத்தில் வாசிக்கின்றோம். இத்திருமுக பகுதி, இறைவனின் கருணைமிகு அன்பை புகழ்ந்து பாடுகின்றது. காலநிறைவில் விண்ணிலுள்ளவை, மண்ணிலுள்ளவை அனைத்தை யுமே கிறிஸ்துவின் தலைமையில் ஒன்றுசேர்க்க வேண்டும் என்பதே இறைவனின் திட்டமாகும். தனது இத்திட்டத்தை இறைவன் பல்வேறு வழிகளில் வெளிப்படுத்தி யுள்ளார். இறைமகனின் மனித பிறப்பிலும் தூய ஆவியை பொழிந்ததிலும் அவ் வெளிப்பாடுகள் உச்ச நிலையை அடைந்தன. இறைவன் தம் மகன் இயேசுவில் தன்னை வெளிப்படுத்தியது நம் நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஏக்கங்களோடுத் தொடர்புடை யது. அதேவேளை, நாம் விசுவாசத்தின் கீழ்ப்படிதலில் நம்மை இறைவனுக்கு அர்ப் பணிக்கவேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தெய்வீக வெளிப்பாடுகளுக்கு நம் மனம் மற்றும் விருப்பத்தின் சுதந்திர இசைவாக, நம் வாழ்வு மற்றும் நம்மைச் சுற்றியி ருக்கும் உலகின் உண்மை நிலைகளை புதிய வழிகளில் காண்பதற்கு உதவும் மனமாற்றத்திற்கு விசுவாசம் அழைப்பு விடுக்கிறது. இத்திருவருகைக்காலத்தில், இறைவனின் அன்பு திட்டத்தின் உள்ளழகைக் குறித்து மேலும் ஆழமாகத் தியா னிப்போம். அதே நேரம், இவ்வுலகில் இறைவனின் மீட்புத் தொடர்புடைய உடனி ருப்பின், வாழும் அடையாளமாக இருக்க முயல்வோம்!
   இவ்வாறு தன் பொதுமறைபோதகத்தை நிறைவுச்செய்த திருத்தந்தை, அனைவ ருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார்.

Sunday, December 2, 2012

டிசம்பர் 2, 2012

கிறிஸ்துவுக்கு பகர்ந்த சான்று தேவசகாயம் பிள்ளை
நமக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு - திருத்தந்தை

   புனித பேதுரு பசிலிக்கா பேராலய வளாகத்தில் கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான விசுவாசிகளுக்கு மூவேளை செப உரையை வழங்கிய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், இந்த ஞாயிறு வழங்கப்பட்டுள்ள லூக்கா நற்செய்தியை மையப்படுத்தி தன் கருத்து களை எடுத்துரைத்தார்.
அன்பு சகோதர சகோதரிகளே,
   இன்று திருச்சபை ஒரு புதிய திருவழிபாட்டு ஆண்டை, விசுவாச ஆண்டோடு இணைந்து தொடங் குகிறது. திருவருகை காலத்தின் நான்கு வாரங்கள், மனித உடலேற்பு மறை பொருளான கிறிஸ்து பிறப்புக்கு அழைத்து செல்கிறது. திருவருகை என்பதன் பழைய பொருள் அரசர் அல்லது பேரரசரின் சந்திப்பு என்பதாகும்; கிறிஸ்தவ மொழியில் இது கடவுளின் வருகையை, உலகில் அவரது உடனிருப்பைக் குறித்து நிற்கிறது. அனைத்துலகையும் வரலாற்றையும் உள்ளடக்கிய இந்த மறைபொருளில் இரண்டு அம்சங்கள் உள்ளன: இயேசு கிறிஸ்துவின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் வருகை. இந்த இரண்டு தருணங்களும் கால வரிசையில் தொலைவில் இருந்தாலும், படைப்பின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றும் வகையில் அவரது மரணம் மற்றும் உயிர்ப்பின் வழி யாக, இயேசு ஏற்கனவே மனிதரையும், அனைத்துலகையும் உருமாற்றி விட்டார். ஆனால் முடிவு வருவதற்கு முன், அனைத்து நாடுகளிலும் நற்செய்தி அறிவிக்கப்பட வேண்டுமென இயேசு கூறியிருக்கிறார். ஆண்டவரின் வருகை தொடர்கிறது, அவரது உடனிருப்பால் இந்த உலகம் நிரப்பப்பட வேண்டும். ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்து வின் வாக்களிக்கப்பட்ட மணமகளாம் திருச்சபை, ஆண்டவரோடு ஒன்றித்து, ஏற் கனவே தொடங்கிவிட்ட ஆண்டவரின் மாட்சிமிகு வருகைக்காக உழைக்கிறது.
   ஆண்டவரின் வருகைக்கு தயாராக இருக்கும் வகையில், நல்லொழுக்கத்தைப் பின் பற்றி வாழ வேண்டும். லூக்கா நற்செய்தியில், இயேசு தம் சீடர்களுக்குக் கூறுகிறார்: "உங்கள் உள்ளங்கள் குடிவெறி, களியாட்டத்தாலும் இவ்வுலக வாழ்க்கைக்குரிய கவலையினாலும் மந்தம் அடையாதவாறு ... எப்பொழுதும் விழிப்பாயிருந்து மன்றா டுங்கள்'' (லூக்கா 21:34,36) எனவே, எளிமையும் செபமும் தேவை. திருத்தூதர் பவுல், நம் உள்ளங்கள் குற்றமின்றித் தூய்மையாக இருக்குமாறு, நமக்குள் அனைவருக் காகவும் அன்பில் வளர்ந்து பெருக அழைப்பு விடுக்கிறார். உலகின் குழப்பங்கள், அலட்சியம் மற்றும் உலகப்போக்குகளுக்கு நடுவில், கிறிஸ்தவர்கள் கடவுளிட மிருந்து வரும் மீட்பை ஏற்றுக்கொண்டு, மலை மேல் அமைந்துள்ள நகரைப் போன்று பல வகையான வாழ்க்கை முறைகளில் சான்று பகர்கிறார்கள். "அந்நாள்களில் எருசலேம் பாதுகாப்புடன் வாழும்; மேலும், 'ஆண்டவரே நமது நீதி' என்னும் பெயரால் அழைக்கப்படும்" என்று இறைவாக்கினர் எரேமியா (33:16) அறிவிக்கிறார். வரலாற்றில் செயல்பட்டும் முழுமையாக உணரப்படாத கடவுளின் அன்புக்கும், நீதிக்கும் அடை யாளமாக நம்பிக்கையாளர்களின் சமூகம் இருக்கிறது. கன்னி மரியாவின் வழிகாட் டுதலால், நம் ஒவ்வொருவரிடமும் கடவுளின் அன்பு, நீதி மற்றும் அமைதியின் அரசு விரிவடையட்டும்!
   அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, இன்று இந்தியாவின் கோட்டாறு மறைமாவட்டத்தில் 18ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பொதுநிலை விசுவாசியான தேவசகாயம் பிள்ளைக்கு அருளாளர் பட்டம் வழங்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் உள்ள திருச்சபையின் மகிழ்ச்சி யில் நாமும் இணைவதோடு, அந்த பெரிய நாட்டின் கிறிஸ்தவர்கள் விசுவாசத்தை புதிய அருளாளர் பாதுகாக்கவும் செபிப்போம். தேவசகாயம் பிள்ளையின் அருளாளர் பட்ட விழாவை சிறப்பிக்கும் கோட்டாறு மக்களை நான் சிறப்பாக வாழ்த்துகிறேன். கிறிஸ்துவுக்கு அவர் பகர்ந்த சான்று, இந்த திருவருகை காலத்தின் முதல் ஞாயிறு அழைப்பு விடுக்கும் கிறிஸ்துவின் வருகைக்கான விழிப்புணர்வுக்கு ஒரு எடுத்துக் காட்டாக உள்ளது. நமது வாழ்வு மேலும் கிறிஸ்துவை மையப்படுத்தியதாக அமைய இந்த புனித காலம் நமக்கு உதவட்டும். கடவுள் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வ திப்பாராக!

Wednesday, November 28, 2012

நவம்பர் 28, 2012

தந்தையாம் இறைவனை நோக்கி அழைத்துச்சென்ற
இயேசுவே நமக்குரிய எடுத்துக்காட்டு - திருத்தந்தை

   வத்திக்கானின் பாப்பிறை ஆறாம் பவுல் அரங்கம் வழக்கம்போல் நிரம்பி வழிய, விசுவாச ஆண்டு குறித்த போதனைகளை இவ்வார பொது மறைபோத கத்திலும் தொடர்ந்தார் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட்.
   மனித இதயத்தின் ஆழமான ஏக்கங்களின் பதிலு ரையாக நம் உடன் வாழ் மக்களுக்கு கிறிஸ்தவ விசு வாசத்தை எடுத்துரைப்பதும், இறைவனைக் குறித்து அவர்களுடன் உரையாடுவதும் எவ்வாறு என்பது குறித்து, விசுவாச ஆண்டின் இந்த மறைக்கல்வி தொடரின் ஒரு பகுதியாக இன்று நோக்குவோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் கடவுளை நம் காலத்தின் மக்க ளுக்கு கொண்டுவருவதை இது குறித்து நிற்கிறது. இயேசுவின் நற்செய்தியின் உள் மையப்பகுதிக்கு அமைதியாகவும் தாழ்ச்சியுடனும் சான்றுபகர்வதையும் இது குறித்து நிற்கிறது. இது அன்பே வடிவான இறைவனின் நற்செய்தி. அவரே சிலுவை வரையிலும் சென்ற இயேசுவில் நமக்கு நெருக்கமாக வந்தார். மேலும் உயிர்ப்பின் வழி நமக்கு முடிவற்ற வாழ்வு குறித்த வாக்குறுதி யையும் நம்பிக்கையையும் தந்தார். மக்களின் கேள்விகள், போராட்டங்கள், தேவை கள் குறித்த அன்புநிறை அக்கறையின் வழியாக மக்களை, தந்தையாம் இறைவனை நோக்கி அழைத்துச்சென்றதன் மூலம் இயேசு நமக்குரிய எடுத்துக்காட்டாக உள்ளார். நம் உடன்வாழ் மக்களுக்கு இறைவனைக் கொணர்வதில் குடும்பங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. ஏனெனில் மகிழ்விலும் உரையாடலிலும் மன்னிப்பிலும் அன்பிலும் விசுவாச வாழ்வு குடும்பங்களிலேயே தினமும் வாழப்படுகிறது. நம்மை அன்பால் மீட்டு நம் உயர்நிலையை வெளிப்படுத்திய இயேசு கிறிஸ்துவின் கடவுள், மனித நகர் இறைநகராக மாறும் வண்ணம் புதுப்பிக்கப்படுமாறு திருச்சபைக்குள் நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார்.
   இவ்வாறு இவ்வார புதன் பொது மறைபோதகத்தை வழங்கிய திருத்தந்தை, வரும் சனிக்கிழமையன்று உலகம் முழுவதும் சிறப்பிக்கப்படவுள்ள எயிட்ஸ் விழிப்புணர்வு தினம் குறித்த தன் கருத்துக்களையும் வழங்கினார்: "பல இலட்சம் உயிர்களைப் பலி வாங்கி, பலரின் துன்பங்களுக்கு காரணமாகிய இந்நோய், பெரும்பாலும் ஏழை நாடு களின் மக்களையே பாதித்துள்ளதை நான் அறிவேன். ஒவ்வோர் ஆண்டும் தாயின் வழியாக எண்ணற்ற குழந்தைகள் இந்நோயைப் பெறுவது கவலை அளிப்பதாக உள்ளது. இந்நோயைக் கட்டுப்படுத்த திருச்சபை மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சி களும் வெற்றியடைய ஊக்கமளிக்கிறேன்."
   மறைபோதகத்தின் இறுதியில் திருத்தந்தை, அனைவருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார்.

Sunday, November 25, 2012

நவம்பர் 25, 2012

இறையாட்சியை அறிவித்து பரப்பும் பணியைத்
திருச்சபை கொண்டுள்ளது - திருத்தந்தை

   கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழாத் திருப்பலி முடிந்ததும், வத்திக்கான் தூய பேதுரு சதுக்கத்தில் கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான திருப்பயணிகளுக்கு திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட் பின்வருமாறு மூவேளை செப உரை வழங்கினார்.
   இன்று திருச்சபை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அனைத்துலக அரசர் என்பதைக் கொண்டாடுகிறது. திருவழிபாட்டு ஆண்டின் இறுதியில் வரும் இந்த பெருவிழா, கடவுளே அனைத்துக்கும் அனைத்துமாக இருக்கும் இறையாட்சியைப் பற்றிய நமது பார் வையை விரிவாக்குகிறது. புனித சிரில் இவ்வாறு கூறுகிறார்: "நாம் கிறிஸ்துவின் முதல் வருகையைப் பற்றி மட்டுமல்ல, அதைவிட அழகான இரண்டாவது வருகை யைப் பற்றியும் அறிவிக்கிறோம். உண்மையில், முதலாவது வெளிப்பாடு துன்பத்துக் குரியது, இரண்டாவதோ இறை அரசுரிமைக்குரிய மாட்சியைக் கொண்டு வரும்... முதலாவதில், அவர் சிலுவையின் அவமானத்துக்கு உட்பட்டார், இரண்டாவதில் அவர் வானதூதர்கள் புடைசூழ மாட்சி பெறுவார்."
   இயேசுவின் முழுப்பணியும், அவரது செய்தியின் சாரமும் இறையாட்சியை அறி விப்பதையும், அதன் அடையாளங்கள் மற்றும் வியப்புக்களுடன் மனிதர் மத்தியில் அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதையும் கொண்டுள்ளன. இரண்டாம் வத்திக்கான் பொதுச்சங்கம் கூறுவது போல, தமது சிலுவை மரணம் மற்றும் உயிர்ப்பினால் கிறிஸ்து நிறுவிய இறையாட்சி முதலில் கிறிஸ்து என்ற மனிதரில் வெளியானது. கிறிஸ்துவின் இந்த இறையாட்சி திருச்சபையிடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, அதற்கு தொடக்கமும் விதையுமாக இருக்கும் இத்திருச்சபை, தூய ஆவியின் வல்லமையால் அனைத்து நாடுகளிலும் அதனை அறிவித்து பரப்பும் பணியைக் கொண்டுள்ளது. குறித்த காலத்தின் முடிவில் நமது ஆண்டவர் இறையாட்சியைத் தந்தையாம் இறைவனிடம் வழங்குவார் மற்றும் அன்புக் கட்டளைக்கு இயைந்த வகையில் வாழ்ந்த அனைவரையும் அவரிடம் கையளிப்பார்.
   நற்செய்திக்குரிய நமது மனமாற்றத்தின் மூலம், கடவுளின் மீட்பு பணியைத் தொடர்ந்தாற்ற நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். பணிவிடை ஏற்க அன்றி, உண் மைக்கு சான்று பகர வந்த அரசரின் அடிச்சுவட்டைப் பின்பற்றுவோம். இந்த உணர் வுடன், இச்சனிக்கிழமையன்று புதிய கர்தினால்களாக உயர்த்தப்பட்ட ஆறு பேருக் காகச் செபிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இவர்கள் தூய ஆவியால் நம்பிக்கை யிலும் பிறரன்பிலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு அவரின் அனைத்துக் கொடைகளாலும் அவரால் நிரப்பப்படுவார்களாக!

Wednesday, November 21, 2012

நவம்பர் 21, 2012

கடவுளின் படைப்பை விவேகத்தோடு கையாள்வதில் நம்பிக்கையும் அறிவியலும் சேர்கின்றன - திருத்தந்தை

   வத்திக்கானின் பாப்பிறை 6ம் பவுல் அரங்கத்தில் கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான திருப்பயணிகளுக்கு புதன் பொது மறைபோதகம் வழங்கிய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், விசுவாசத்தைப் புரிந்து கொள்வது குறித்து விளக்கினார் .
அன்பு சகோதர சகோதரிகளே,
   நம்பிக்கை ஆண்டில் நாம் கேட்டுவரும் புதன் மறை போதகத்தின் தொடர்ச்சியாக, கடவுளின் உண்மை யின் மகிமையோடு சந்திப்பதாக, கடவுள் மீதான நம்பிக்கையை அறிவுப்பூர்வமாகப் புரிந்து கொள்வது குறித்து இன்று நோக்குவோம். நம்பிக்கை மூலமாக கடவுள் பற்றியும் நம்மைப் பற்றியும் நாம் உண்மையான அறிவைப் பெறுகிறோம். வாழ்வின் நிறைவையும், மகிழ்ச்சியையும் மறுவுலகில் பெறுவதற்காகக் காத்திருக்கும் நாம், இவ்வுலகில் விவேகத்துடன் வாழ்வதற்கும் நம்பிக்கை வழியாகக் கற்றுக் கொள்கிறோம். கடவுள் பற்றிய உண்மையை மனித மனத்திற்குத் திறந்து வைப்பதில் நம்பிக்கையும் அறிவும் ஒன்று சேர்ந்து செயல்படு கின்றன. உண்மையைத் தேடும் அறிவானது, கடவுளின் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தையோடு இடம்பெறும் சந்திப்பில் உள்தூண்டுதலையும், வழிகாட்டுதலையும், நிறைவையும் கண்டு கொள்கின்றது. அதேநேரம், நம்பிக்கை, தனது இயல்பிலே கொண்டிருக்கும் புரிந்துகொள்ளும் வழிகளைத் தேடுகின்றது. மனிதரின் அறநெறி வாழ்வின் முன்னேற்றத்துக்கும், அவர் படைப்பை விவேகத்தோடு கையாள்வதற்கு மான சேவையில் நம்பிக்கையும் அறிவியலும் கைகோர்த்துச் செல்கின்றன. இறை மகன் இயேசு கிறிஸ்துவில் நமது மீட்பின் நற்செய்தியானது உண்மையான மனி தத்தை நமக்கு வழங்குகிறது. மனிதர் மற்றும் அகிலத்தின் பேருண்மையைப் புரிந்து கொள்வதற்கு ஓர் இலக்கணத்தையும் இது நமக்கு வகுக்கின்றது. நமது மனித மாண்பு மற்றும் அழைப்பின் மகிமையை வெளிப்படுத்தும் கடவுளின் உண்மையின் ஒளிக்கு இந்த நம்பிக்கை ஆண்டில் நாம் நமது மனங்களைத் திறப்போமாக!
   இவ்வாறு இப்புதன் மறைபோதகத்தை நிறைவு செய்த திருத்தந்தை, இஸ்ரேல் - காசா இடையிலான பிரச்சனை குறித்தும் பின்வருமாறு தன் கருத்துகளை வெளிப் படுத்தினார்: காசா பகுதியில் இஸ்ரேல் இராணுவத்துக்கும் ஹமாஸ் புரட்சியாளருக் கும் இடையே இடம்பெற்றுவரும் வன்முறை முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட வேண்டும். இஸ்ரேலுக்கும் காசா பகுதியிலுள்ள பாலஸ்தீனியர்களுக்கும் இடையே அதிகரித்து வரும் வன்முறை குறித்து நான் மிகுந்த கவலை கொண்டுள்ளேன். இந்த வன் முறையில் பலியானவர்கள் மற்றும் துன்புறுவோருக்காக நான் செபிக்கிறேன். போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டு பேச்சுவார்த்தையைத் தொடங்குவதற்கு எடுக்கப்படும் முயற்சி களை நான் ஊக்குவிக்கிறேன். இரு தரப்பு அதிகாரிகளும் அமைதிக்கு ஆதரவாகத் துணிச்சலான தீர்மானங்களை எடுப்பதன் மூலம் மத்திய கிழக்குப் பகுதி முழுவதும் இடம்பெறும் மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும். அதிகமான சண்டைகளால் பாதிக்கப் பட்டுள்ள மத்திய கிழக்குப் பகுதிக்கு அமைதியும் ஒப்புரவும் தேவை.
   இறுதியாக, இம்மறைபோதகத்தில் கலந்து கொண்ட இலங்கை, இங்கிலாந்து, அமெ ரிக்க ஐக்கிய நாடு உட்பட பல நாடுகளின் திருப்பயணிகளை வாழ்த்திய திருத்தந்தை, தனது அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார்.

Sunday, November 18, 2012

நவம்பர் 18, 2012

இறைவனை நமது நம்பிக்கைக்கு அடித்தளமாகக் கொண்டு வாழ அழைக்கப்பட்டுள்ளோம் - திருத்தந்தை

   புனித பேதுரு பசிலிக்காப் பேராலய வளாகத்தில் கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான விசுவாசிகளுக்கு மூவேளை செப உரையை வழங்கிய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், இந்த ஞாயிறு வழங்கப்பட்டுள்ள மாற்கு நற்செய்தியை மையப்படுத்தி தன் கருத்து களை எடுத்துரைத்தார்.
   விவிலிய வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தி, இறுதி காலத்தைக் குறித்து கூறப்படும் தவறான அர்த்தங் களை ஒதுக்கிவைத்து, இயேசுவின் கூற்றில் நாம் உண்மையான அர்த்தத்தைக் காணவேண்டும். இறுதி காலத்தைப் பற்றிய தேவை யற்ற கணிப்புகளிலிருந்து விலகி, இன்றும், நாளையும், எப்போதும் நல்வழியைத் தேடவேண்டும் என்ற அறிவுரையை இயேசு இன்றைய நற்செய்தியில் வழங்குகிறார். பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து இயேசு பல்வேறு உருவகங்களைப் பயன்படுத்தினாலும், சாவிலிருந்து உயிர்ப்புக்குச் செல்வதற்கு, தன்னை ஒரு வழியாகக் காட்டினார்.  நம்மைச்சுற்றி முரண்பட்டப் பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்தாலும், நமது செயல்பாடுகளுக்கு நாமே பொறுப்பு என்றும், இறுதிநாளில் இச்செயல்பாடுகளின் அடிப்படையிலேயே நாம் தீர்வு பெறுவோம். இன்றைய உலகில் நம்மைச் சுற்றி நிகழும் இயற்கைப் பேரி டர்கள், போர்கள் ஆகிய துயர நிகழ்வுகள் நம்மை வருத்தத்தில் ஆழ்த்தினாலும், இறைவனை நமது நம்பிக்கைக்கு அடித்தளமாகக் கொண்டு வாழ நாம் அழைக்கப் பட்டுள்ளோம்.
   இவ்வாறு மூவேளை செப உரை வழங்கிய திருத்தந்தை, இறுதியில் அனைவ ருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரை வழங்கினார்.

Wednesday, November 14, 2012

நவம்பர் 14, 2012

நம் வாழ்விலிருந்து கடவுள் அகற்றப்படும்போது
நாம் குறைவுபடுகின்றோம் - திருத்தந்தை

  வத்திகானில் திருத்தந்தை ஆறாம் பவுல் அரங்கில் இவ்வார புதன் பொது மறைபோதகத்தை வழங்கிய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், பின்வரும் கருத்துகளை பகிர்ந்துகொண்டார்.
   இறைவன்பேரில் நாம் கொள்ளும் அந்தரங்கமான பேரார்வம் மனித இதயத்தின் ஆழத்தில் காணக்கிடக்கிறது என்று, நம்பிக்கையின் ஆண்டு குறித்த நம் மறைபோதகத்தொடரில் கடந்த வாரம் நோக்கினோம். கடவுளை அறிந்துகொள்ளவும், நம் மகிழ்வை கடவுளில் கண்டுகொள்ளவும் நாம் எடுக்கும் முயற்சிகளில் தன் அருளின் துணை தந்து, நம்மைத் தூண்டி, நமக்கு துணையாக இறைவன் வருகிறார். இருப்பினும் இன்றைய மதச்சார்பற்ற உலகில் விசுவாசம் என்பது நியாயப்படுத்தமுடியாத ஒன்றாக பலருக்குத் தோன்றுகிறது. நடைமுறை கடவுள்மறுப்புக் கொள்கையை எதிர்நோக்கும் நாம், கடவுள் இல்லை என்பது போன்று எண்ணி அதுபோல் வாழ்வை நடத்தும் சோதனைக்கு உள்ளாகின்றோம். இறைவனால் படைக்கப்பட்டு அவருடன் ஒன்றித்து வாழ அழைக்கப்பட்டிருப்பதில் பொதிந்திருக்கும் உயரிய மாண்பைக் கொண்டிருக்கும் நம் வாழ்விலிருந்து கடவுள் அகற்றப்படும்போது நாம் குறைவுபடுகின்றோம். விசுவாசிகள் என்ற முறையில் நாம் நம் விசுவாசத்திற்கும் நம்பிக்கைக்கும் நம்பத்தகும் பகுத்தறிவுவாத காரணங்களை வழங்கவேண்டிய தேவை உள்ளது. இந்த காரணங்களை நாம், தன்னைப் படைத்த இறைவனைப்பற்றிப் பேசும் படைப்புகளின் அழகில் கண்டுகொள்ளலாம். மனிதனின் இதயத்தில் முடிவற்றதாய் நிலைத்திருக்கும் ஏக்கத்தின் நிறைவை இறைவனில் மட்டுமே நாம் கண்டுகொள்ளமுடியும். மேலும், இறைவனுடன் நாம் கொள்ளும் தினசரி ஒன்றிப்பின் வழி நம்மை ஒளியூட்டி உருமாற்றும் விசுவாசத்தின் வழியாகவும் நம் ஏக்கத்தின் நிறைவைக் கண்டுகொள்ள முடியும். கிறிஸ்துவில் தன்னை வெளிப்படுத்திய இறைவனை அறிந்து அன்புகூர மற்றவர்களையும் வழிநடத்திச்செல்ல உதவும் விதமாக உயிருள்ள விசுவாசத்தின் சாட்சிகளாக நாம் விளங்குவோமாக!
   இவ்வாறு தன் புதன் பொதுமறைபோதகத்தை வழங்கியத் திருத்தந்தை, அனைவருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார்.

Sunday, October 28, 2012

அக்டோபர் 28, 2012

ஒருவர் வாழ்வின் பாதையில் நடக்க விரும்பினால்
அவருக்கு இறைவனின் ஒளி தேவை - திருத்தந்தை

   13வது உலக ஆயர்கள் மாமன்றத்தை, இம்மாதம் 7ந் தேதி வத்திக்கான் தூய பேதுரு வளாகத்தில் கூட்டுத் திருப்பலி நிகழ்த்தித் தொடங்கி வைத்த திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், இஞ்ஞாயிறன்று அதனை கூட்டுத் திருப்பலியுடன் நிறைவு செய்தார். பார்வையற்ற பர்த் திமேயு இயேசுவால் பார்வை பெற்றதை விளக்கும் இஞ்ஞாயிறு மாற்கு நற்செய்தி வாசகத்தை அடிப் படையாக வைத்து இத்திருப்பலியில் திருத்தந்தை மறையுரை நிகழ்த்தினார்.
   பார்வையற்ற பர்த்திமேயு பார்வை பெற்ற புதுமை புனித மாற்கு நற்செய்தியின் அமைப்பில் குறிப்பிடத் தக்க இடத்தில் உள்ளது. ஜோர்தான் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து எருசலேம் புனித நகரத் துக்குச் செல்லும் ஏற்றமான பாதையில் இயேசு எரிக்கோவைக் கடந்து செல்கிறார். அவர் எரிக்கோவை விட்டு வெளியே சென்ற போது திமேயுவின் மகன் பர்த்திமேயு சாலையோரத்தில் அமர்ந்து பிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருந்தார் என்று மாற்கு நற்செய் தியாளர் சொல்கிறார். புனித மாற்கு நற்செய்தி முழுவதுமே நம்பிக்கையின் பயண மாகும். இந்த நம்பிக்கை, இயேசுவின் பயிற்சிப் பள்ளியில் படிப்படியாக வளர்கிறது. இந்த நம்பிக்கையின் பயணத்தில் முதலில் சீடர்கள் வந்தாலும், மற்றவர்களும் இதில் முக்கியமான பங்கு வகித்திருக்கிறார்கள். இவர்களில் ஒருவர் பர்த்திமேயு. இவர் பார்வை பெற்றது, இயேசு தமது திருப்பாடுகளுக்கு முன்னர் ஆற்றிய கடைசி அற்புத மாகும். ஒருவர் மெய்மையை உண்மையிலேயே அறிய விரும்பினால், ஒருவர் வாழ்வின் பாதையில் நடக்க விரும்பினால் அவருக்கு நம்பிக்கையின் ஒளியாகிய இறைவனின் ஒளி தேவைப்படுகின்றது. அத்தகைய மனிதரையே பர்த்திமேயு குறித்து நிற்கிறார்.
   பர்த்திமேயு பிறவியிலேயே பார்வை இழந்தவர் அல்ல. இவர் பார்வையை இழந்திருந்தாலும் நம்பிக்கையை இழக்காமல் இருப்பவரை, வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி இயேசுவை சந்தித்து எப்படிக் குணம் பெறுவது என்பதை அறிந்திருப்பவரைக் குறித்து நிற்கிறார். நம்பிக்கையுடன் வாழ்ந்த பர்த்திமேயு, கிறிஸ்துவைச் சந்திப்பதில் மீண்டும் பார்வை பெற்று, அத்துடன் தனது மாண்பின் முழுமையையும் அடைந்து இயேசு வோடு தனது பயணத்தைத் தொடர்கிறார். பர்த்திமேயு பற்றி வேறு எதுவும் சொல்லாத நற்செய்தியாளர், நம்பிக்கையின் ஒளியில் இயேசுவைப் பின்செல்லும் சீடத்துவ வாழ்வு என்ன என்பதை பர்த்திமேயுவில் நமக்குக் காட்டுகிறார். பர்த்திமேயு, ஏதோ ஒரு வளமை நிலையிலிருந்து நொடித்துப் போனவர். பார்வையையும் இழந்து, பிச்சை எடுப்பதற்கும் அந்நிலை அவரை உட்படுத்தியிருக்கிறது. புனித அகுஸ்தீனாரின் இந்த விளக்கம் இன்று நம்மைச் சிந்திக்க அழைக்கிறது.
   நாம் கொண்டிருக்கும் விலைமதிப்பில்லாத வளங்களை நாமும் இழக்க முடியும். இங்கு பொருளாதார மற்றும் நிதி வளங்கள் பற்றி நான் பேசவில்லை, நீண்ட காலத் துக்கு முன்னர் நற்செய்தி அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வாழும் மக்களைப் பர்த்திமேயு குறித்து நிற்கிறார் எனச் சொல்லலாம். இப்பகுதிகளில் நம்பிக்கை ஒளி மங்கி மக்கள் இறைவனைவிட்டு விலகி இருக்கின்றனர். கிறிஸ்தவக் கண்ணோட்டத்தில் சொல்ல வேண்டுமானால் இம்மக்கள் தங்களது கம்பீரமான மாண்பிலிருந்து வீழ்ந்து, பாது காப்பான மற்றும் நல்ல வழியை இழந்து, தங்களுக்கேத் தெரியாமல் வாழ்வதன் பொருள் தேடும் பிச்சைக்காரர்களாக ஆகியுள்ளார்கள். புதிய நற்செய்தி அறிவிப்புப் பணி தேவைப்படும் பலரில் இவர்களும் உள்ளடங்குவர். இறை மகன் கிறிஸ்துவாகிய இயேசுவுடன் இவர்கள் புதிதாகச் சந்திப்பை ஏற்படுத்த வேண்டியுள்ளது. கிறிஸ்து வால் இவர்களின் கண்களைத் திறந்து அவர்களுக்கான வழியைப் போதிக்க முடியும். நம்பிக்கையின் ஒளி பலவீனமடைந்துள்ள மற்றும் இறைவனின் நெருப்பு அணைந்து போனதாக இருக்கும் இடங்களில் கிறிஸ்து அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை இஞ் ஞாயிறு நற்செய்தி நமக்குக் கூறுகிறது.
   இந்தப் புதிய நற்செய்தி அறிவிப்புப்பணி திருச்சபையின் வாழ்வு முழுவதிலும் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். திருமுழுக்கு, உறுதிபூசுதல், திருநற்கருணை ஆகிய மூன்று திருவருட்சாதனத் தயாரிப்புக்களுக்குத் தகுந்த மறைக்கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும். இறைவனின் இரக்கத் திருவருட்சாதனமான ஒப்புரவு அருட்சாதனத்தின் முக்கியத்துவமும் வலியுறுத்தப்பட வேண்டும். வாழ்வின் இறுதிப்பயண நோயில்பூசு தல் திருவருட்சாதனம் அனைத்துக் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும். மேலும், இயேசு கிறிஸ்துவை இன்னும் அறியாதோருக்கு மீட்பின் செய்தியை அறி விக்க வேண்டியது திருச்சபையின் பணியாகும். ஆப்ரிக்கா, ஆசியா, ஓசியானியா ஆகிய கண்டங்களில் பல பகுதிகளில் நற்செய்தி இன்னும் முதல்முறை அறிவிக்கப் படாமலே இருக்கின்றது என ஆயர்கள் மாமன்றத்தில் கூறப்பட்டது. எனவே, திருச் சபையில் புதிய மறைப்பணி ஆர்வம் ஏற்படுவதற்குத் தூய ஆவியிடம் செபிப்போம். அனைத்து மக்களும் இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவரது நற்செய்தியையும் அறிவதற்கு உரிமை உள்ளவர்கள். எனவே குருக்கள், துறவிகள், பொதுநிலை விசுவாசிகள் அனைவரும் நற்செய்தியை அறிவிக்கும் கடமையைக் கொண்டுள்ளார்கள்.
   திருமுழுக்குப் பெற்ற அனைவரும் தங்களது திருமுழுக்குக்கு ஏற்ப வாழவில்லை. இத்தகைய மக்கள், எல்லாக் கண்டங்களிலும், குறிப்பாக, உலகாயுதப்போக்கு அதிக மாகவுள்ள நாடுகளில் இருப்பதாக ஆயர்கள் மாமன்றத்தில் கூறப்பட்டது. எனவே, பராம்பரிய மற்றும் ஆண்டுக்கணக்காய்ச் செய்துவரும் மேய்ப்புப்பணி முறைகளை யும் கடந்து புதிய முறைகளைக் கடைப்பிடிக்கும் வழிகளைத் திருச்சபைத் தேடுகிறது. அன்பாக இருக்கும் இறைவனில் வேரூன்றிய உரையாடல் மற்றும் நட்புணர்வோடு கிறிஸ்துவின் உண்மையை உலகின் பல்வேறு கலாச்சாரங்களுக்கு வழங்கும் புதிய மொழிகளை வளர்த்துக் கொள்ளும் வழிகளைத் திருச்சபைத் தேடுகிறது. புறவினத் தார் முற்றம் என்ற பெயரில் ஏற்கனவே சில முக்கிய நகரங்களில் மறைப்பணி செய்யப்பட்டு வருகிறது. புதிய நற்செய்தி அறிவிப்பாளர்கள், இயேசு கிறிஸ்து வழி யாக இறைவனால் குணமடைந்த அனுபவத்தைக் கொண்டவர்கள் போல் இருக்கிறார் கள். ஆண்டவரே, எங்களில் இருக்கின்ற அனைத்துப் பார்வையற்ற தன்மையையும் விலக்கி உண்மையின் வழியில் செல்ல எமக்கு உதவும்!
   திருப்பலிக்குப் பின்னர் மூவேளை செப உரை நிகழ்த்திய திருத்தந்தை, புதிய நற்செய்தி அறிவிப்புப்பணி குறித்த 13வது உலக ஆயர்கள் மாமன்றம் நிறைவுற் றிருக்கும் இவ்வேளையில், கிறிஸ்துவின்மீதான நமது நம்பிக்கையையும், மகிழ்ச்சி மற்றும் குணப்படுத்தலின் அவரின் நற்செய்தியை பரப்புவதற்கான நமது அர்ப்பணத் தையும் புதுப்பிப்போம் என்றார். கியூபா, ஹெய்ட்டி, ஜமய்க்கா, பகாமாஸ் ஆகிய நாடுகளில் கடும் புயல் மற்றும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களையும் திருத் தந்தை நினைவுகூர்ந்தார்.

Wednesday, October 24, 2012

அக்டோபர் 24, 2012

மனிதர்களாகிய நாம் வாழ்வதன் ஆழமான அர்த்தத்தை
கடவுள் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் - திருத்தந்தை

   நம்பிக்கை ஆண்டில் இடம்பெறும் தனது வழக்கமான புதன் பொதுமறைபோதகங்களில் இந்த நம்பிக்கை ஆண்டு சிந்தனைகளை வழங்கவிருப்பதாகக் கடந்த புதன் பொது மறைபோதகத்தில் அறிவித்த திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், இப்புதனன்று நம்பிக்கை குறித்த கருத்துகளைப் பகிர்ந்துகொண்டார்.
   நம்பிக்கை ஆண்டின் நமது மறைக்கல்வித் தொடரின் தொடர்ச்சியாக நம்பிக்கையின் இயல்பு குறித்து இன்று பார்ப்போம். நம்பிக்கை என்பது, கடவுள் பற்றிய அறிவை மட்டும் வெறுமனே கொண்டிருப்பதற்கும் மேலாக, அவரை வாழ்வில் சந்திப்பதாகும். கிறிஸ்துவின் வாழ்வு, மரணம், உயிர்ப்பு ஆகியவற்றில் தம்மையே வெளிப்படுத்திய கடவுளை நம்பிக்கை வழியாக அறிந்து அன்புகூர்கிறோம். அவ்வாறு செய்யும்போது, மனிதர்களாகிய நாம் வாழ்வதன் ஆழமான அர்த்தத்தையும் உண்மையையும் அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். இந்த நம் காலங்களின் ஆன்மீகக் குழப்பங்களுக்கு மத்தியில் உறுதியான பற்றுறுதியையும் வழியையும் நம்பிக்கை நமக்கு அளிக்கின்றது. அனைத்துக்கும் மேலாக, நம்பிக்கை ஒரு விண்ணகக் கொடை. இறைவார்த்தைக்கு நமது இதயங்களையும் மனங்களையும் திறக்கவும், திருமுழுக்கு வழியாக திருச்சபைக்குள் அவரது இறைவாழ்வில் பங்குதாரர்கள் ஆகவும் நம்பிக்கை நமக்கு உதவுகிறது. எனினும், நம்பிக்கை, நமது அறிவையும் சுதந்திரத்தையும் சார்ந்து இருக்கும் ஓர் ஆழமான மனிதச் செயலாகவும் இருக்கின்றது. கடவுளது அழைப்பையும் அவரது கொடையையும் நாம் வரவேற்கும்போது நமது வாழ்வும், நம்மைச் சுற்றியுள்ள உலகமும் மாற்றம் அடைகின்றன. நமது நம்பிக்கையை நாம் முழுமையாக வாழவும், நம்பிக்கை உறுதியளிக்கும் நித்திய வாழ்வுக்கு மற்றவர்கள், தங்களின் இதயங்களைத் திறந்து வைத்து, இறைவார்த்தையைக் கேட்டு அதனை ஏற்கவும் இந்த நம்பிக்கை ஆண்டு உதவுவதாக!
   வருகிற நவம்பர் 24ம் தேதி இடம்பெறும் நிகழ்வில் பாப்பிறை இல்லத் தலைவர் பேராயர் ஜேம்ஸ் மைக்கேல் ஹார்வே, லெபனனின் மாரனைட் ரீதியின் அந்தியோக்கிய முதுபெரும் தலைவர் பெச்சரா பெட்ரோஸ் ராய், சீரோ-மலங்கரா ரீதி பேராயர் பசெலயொஸ் கிளீமிஸ் தொட்டுங்கல், நைஜீரியாவின் அபுஜா பேராயர் ஜான் ஒலோருன்பெமி ஒனையேகன், கொலம்பியாவின் பொகோட்டா பேராயர் ரூபன் சலாசர் கோமெஸ், பிலிப்பைன்சின் மனிலா பேராயர் லூயிஸ் அன்டோனியோ தாக்லே ஆகிய ஆறு பேர் கர்தினால்கள் அவையில் புதிதாக இணையவிருக்கிறார்கள். புனித பேதுருவின் வழிவருபவர் தமது சகோதரர்களை விசுவாசத்தில் உறுதிப்படுத்தும் திருப்பணியில் அவருக்கு உதவ வேண்டியவர்கள் கர்தினால்கள். இவர்களுக்காகச் செபிக்குமாறு அனைவரையும் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
   இவ்வாறு தனது புதன் பொதுமறைபோதகத்தை நிறைவு செய்த திருத்தந்தை, 16ம் பெனடிக்ட், ஜப்பான், பிலிப்பீன்ஸ், இந்தோனேசியா, கானடா, பிரிட்டன், டென்மார்க், நார்வே, நைஜீரியா, அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் உட்பட பல நாடுகளிலிருந்து வந்திருந்த பயணிகளை வாழ்த்தி தனது அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார். திருச்சபையில் திருத்தந்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் தகுதியுடைய 80 வயதுக்குட்பட்ட கர்தினால்களின் எண்ணிக்கை, இந்த ஆறு பேருடன் சேர்ந்து 122 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

Wednesday, October 17, 2012

அக்டோபர் 17, 2012

நம்மைப் படைத்த இறைவனை அறியவும் அன்பு
செய்யவும் விசுவாசம் உதவுகிறது - திருத்தந்தை

   கடந்த ஞாயிறன்று திருச்சபையில் நம்பிக்கையின் ஆண்டைத் தொடங்கி வைத்த திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், இன்றைய புதன் பொது மறைபோதகத் தில் நம்பிக்கை ஆண்டு குறித்த புதிய தொடர் ஒன்றைத் தொடங்கினார்.
   இரண்டாம் வத்திக்கான் பொதுச்சங்கத்தின் 50ம் ஆண்டு நிறைவோடு இக்காலத்தில் சிறப்பிக்கப்படும் நம்பிக்கை ஆண்டு குறித்த திருச்சபை கொண்டாட் டங்களுடன் இணங்கிச் செல்லும் விதமாக இன்றைய புதன் மறைபோதகத்திலிருந்து, புதிய தொடர் ஒன்றைத் தொடங்குகிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் மீதான விசுவாசம் என்னும் கொடையில் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆர்வம் கொண்டிருக்க இந்த நம்பிக்கையின் ஆண்டு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. இறை மகன் இயேசு கிறிஸ்து, நம் இவ்வுலக வாழ்வின் இறுதி இலக்கை நமக்குக் காட்டு கிறார். விசுவாசம் நம் வாழ்வை மாற்றி அமைக்கிறது, நம்மைப் படைத்த இறைவனை அறியவும் அன்பு செய்யவும் உதவுகிறது. அவரின் விருப்பத்திற்கு இயைந்த வகையில் சுதந்திரமாக வாழவும், உண்மையான மனிதாபிமான மற்றும் சகோதரத்துவ சமூகத் தைக் கட்டியெழுப்புவதில் ஒத்துழைக்கவும் அந்த விசுவாசம் உதவுகிறது. நம் இந்தப் புதன் மறைபோதகத் தொடர், அப்போஸ்தலிக்க விசுவாச அறிக்கையின் வார்த்தை களில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள விசுவாசத்தின் மைய உண்மைகளைக் குறித்து எடுத்துரைப்பதாக இருக்கும். இயேசுவின் மறையுண்மைகள் பற்றிய முழு அறிவை நோக்கிச் செல்லவும், இயேசுவின் உடலாம் திருச்சபையின் வாழ்வில் ஆழமாகப் பங்குகொள்வதற்கும் இந்த நம்பிக்கையின் ஆண்டு அனைத்து விசுவாசிகளையும் வழி நடத்திச் செல்வதாக!
   இவ்வாறு தன் மறைபோதகத்தை வழங்கிய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், ஆஸ் திரேலியாவிலிருந்து வந்திருந்த இசுலாமிய - கத்தோலிக்க கல்விக் குழு மற்றும் வட அமெரிக்க யூதக் கூட்டமைப்பு உட்பட அனைத்துத் திருப்பயணிகளையும் வாழ்த்தி அனைவருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார்.

Sunday, October 14, 2012

அக்டோபர் 14, 2012

செல்வம் செய்ய இயலாததை கிறிஸ்துவின்
அன்பு நிறைவேற்றுகின்றது - திருத்தந்தை

   இஞ்ஞாயிறு நண்பகலில் வத்திக்கான் தூய பேதுரு வளாகத்தில் கூடியிருந்த ஏறத்தாழ முப்பதாயிரம் விசுவாசிகளுக்கு மூவேளை செப உரை நிகழ்த்திய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், இன்றைய நற்செய்தி வாசகத்தின் கருத்தை விளக்கினார்.
   கிறிஸ்துவைப் பின்செல்ல விரும்பிய இளம் செல் வர் ஒருவர் முகம்வாடி வருத்தத்தோடு திரும்பிச் சென்றதை இஞ்ஞாயிறு நற்செய்தி வாசகம் விளக் குகிறது. கடவுளின் கட்டளைகள் அனைத்தையும் இளமைமுதல் கடைப்பிடித்துவந்த அந்த இளைஞர் உண்மையான மகிழ்ச்சியைக் கண்டடையாததால் இயேசுவிடம் வந்து நிலைவாழ்வை உரிமையாக்கிக் கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும் எனக் கேட்டார். ஒவ்வொருவரையும் போலவே இந்தச் செல்வரும் ஒருபக்கம் நிலைவாழ்வின் முழுமை நோக்கிக் கவரப்பட்டார், மறுபக்கம், தனது செல்வத்தைச் சார்ந்து வாழ்ந்த அந்த இளைஞர் கடவுளின் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடிப்பதன்மூலம் நிலைவாழ்வை வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தார். எனவேதான் தனக்கு உள்ளவற்றையெல்லாம் விற்று ஏழைகளுக்குக் கொடுத்து விட்டுத் தன்னைப் பின்செல்லுமாறு இயேசு சொன்னபோது அதைப் புறக்கணித்தார். அவரது செயல், செல்வர்கள் இறையாட்சிக்கு உட்படுவதைவிட, ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுழைவது எளிது என்ற இயேசுவின் கருத்துக்கு அடிப்படையாக உள்ளது. இறையாட்சிக்குப் பணிபுரிவதற்குச் செல்வங்கள் தடைகளை முன்வைக்காவிட் டாலும், மனித சமுதாயத்தின் உள்ளார்ந்த தேவைகளை நிறைவேற்றும் வழிகளில் செல்வம் செய்ய இயலாததை கிறிஸ்துவின் அன்பு நிறைவேற்றுகின்றது. நிறைய செல்வங்கள் வைத்திருக்கும் மனிதரின் இதயத்தைக் கடவுளால் வெல்ல முடியும். இது மனிதரால் இயலாதது, ஆனால் கடவுளுக்கு எல்லாம் இயலக்கூடியதே!

Thursday, October 11, 2012

அக்டோபர் 11, 2012

இன்றைய ஆன்மீகப் பாலைவன உலகில் கிறிஸ்துவை
மீண்டும் அறிவிக்க வேண்டும் - திருத்தந்தை

   உரோம் தூய பேதுரு பேராலய வளாகத்தில் நடைபெற்ற திருப்பலியில் இவ்வியாழனன்று விசுவாச ஆண்டினைத் தொடங்கி வைத்த திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், பின்வருமாறு மறையுரை வழங்கினார்.
   இன்று திருச்சபை ஒரு புதிய விசுவாச ஆண்டையும் புதிய நற்செய்தி அறிவிப்பு பணியையும் பரிந்துரைக்கின்றது என்றால் இது கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளின் நிறைவைக் கவுரவப்படுத்து வதற்காக அல்ல, ஆனால், கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளைவிட இன்று இன்னும் அதிகமான தேவை ஏற்பட்டுள்ளது என்பதற் காகவே. இந்தத் தேவைக்கானப் பதில், திருத்தந்தையரால், ஆயர்கள் மாமன்றத் தந்தையரால் மற்றும் பொதுச்சங்கக் கொள்கைத் திரட்டுகளால் விரும்பப்பட்ட ஒன்றாகும். புதிய நற்செய்தி அறிவிப்பு பணியை ஊக்குவிப்பதற்கென ஒரு திருப்பீட அவை உருவாக்கப்பட்டதும் இந்தச் சூழலில் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இன்றைய உலகில் ஆன்மீகப் பாலைவனம் வளர்ந்து வருவதை அண்மைப் பல ஆண்டுகளாகக் காண முடிகின்றது. கடவுள் இல்லாத உலகமும் மனித வாழ்வும் எப்படி இருக்கும் என்பதற்கு வரலாற்றின் சில பக்கங்கள் மூலம் இரண்டாம் வத்திக்கான் பொதுச்சங்கக் காலத்திலே ஏற்கனவே பார்க்கக் கூடியதாய் இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது இதனை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மைச் சுற்றிலும் பார்க்க முடிகின்றது.
   ஆயினும், இந்தப் பாலைவன மற்றும் இந்த வெறுமை அனுபவத்திலிருந்து, விசுவசிப்பதன் மகிழ்ச்சியையும் அதன் உயிர்த்துடிப்பான முக்கியத்துவத்தையும் நாம் மீண்டும் கண்டுணருகிறோம். நாம் வாழ்வதற்கு எது முக்கியம் என்பதன் மதிப்பை இந்தப் பாலைவனத்திலிருந்து மீண்டும் கண்டுணருகிறோம். எனவே இன்றைய உல கில் இறைவன் மீதான தாகத்தின் மற்றும் வாழ்வின் மூலக்காரணமான பொருளைத் தேடுவதன் எண்ணற்ற அடையாளங்கள் வெளிப்படையாக அல்லது மறைவாக அடிக் கடி வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்தப் பாலைவனத்திற்கு விசுவாசத்தின் மக்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். தங்களது சொந்த வாழ்வால் நம்பிக்கையை உயிர்பெறச் செய்து வாக்களிக்கப்பட்ட நாட்டுக்கு வழிகாட்டும் விசுவாசிகள் தேவைப்படுகிறார்கள். வாழ்ந்து காட்டப்படுகின்ற விசுவாசம், நம்பிக்கையின்மையில் இருந்து விடுதலை யாக்கும் கடவுளின் அருளுக்கு இதயத்தைத் திறக்கின்றது. எக்காலத்தையும்விட இக் காலத்தில் நற்செய்தி அறிவித்தல் என்பது கடவுளால் மாற்றமடைந்த புதிய வாழ்வுக் குச் சான்று பகர்வதாகும். இதன் மூலம் கடவுளின் பாதையைக் காட்ட முடியும்.
   விசுவாச ஆண்டு என்பது இன்றைய உலகில் பயணத்திற்கு எது தேவையோ அவற்றை மட்டும் நம்மோடு எடுத்துக் கொண்டு பாலைவனங்களில் திருப்பயணங்கள் மேற்கொள்வதாகும். நம் ஆண்டவர் இயேசு தம் சீடர்களை மறைப்பணிக்கு அனுப்பும் போது சொன்னது போல, பயணத்திற்குக் கைத்தடி, பை, உணவு, பணம் போன்ற எதையும் எடுத்துக் கொண்டு போக வேண்டாம் எனக் கூறியதை நினைவுகூருவோம். ஆனால் நற்செய்தி, பொதுச்சங்க ஏடுகள் மற்றும் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெளி யிடப்பட்ட கத்தோலிக்கத் திருச்சபையின் மறைக்கல்வி ஏட்டில் வெளிப்படுத்தப்பட் டுள்ள திருச்சபையின் விசுவாசம் ஆகியவை இதில் நமக்குச் சுடர்விடும் வெளிப்பாடு களாக உள்ளன. எனது பெருமதிப்புக்குரிய மற்றும் அன்புச் சகோதரர்களே, 1962ம் ஆண்டு அக்டோபர் 11ம் தேதி இறைவனின் தாயாம் அன்னை மரியாவின் விழாவாக இருந்தது. இந்த மரியாவிடம் இந்த விசுவாச ஆண்டை அர்ப்பணிப்போம். புதிய நற் செய்தி அறிவிப்பு பணிக்கு அன்னை மரியா வழிகாட்டும் விண்மீனாக இருக்கிறார்.

Wednesday, October 10, 2012

அக்டோபர் 10, 2012

மனிதர் கடவுளை மறக்கும்போது மனித மாண்புக்கு
இன்றியமையாத ஒன்றை மறக்கிறார் - திருத்தந்தை

   உலக ஆயர்கள் மாமன்றத்தை கடந்த ஞாயிறன்று தொடங்கி வைத்து, இவ்வியாழனன்று 'விசுவாச ஆண்டை’ தொடங்கி வைப்பதற்கான தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு வரும் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் அக்டோபர் 11ம் தேதி இரண் டாம் வத்திக்கான் பொதுச்சங்கம் தொடங்கி வைக்கப் பட்டதன் நோக்கங்களை விளக்கும் வகையில் புதன் மறைபோதகத்தை வழங்கினார்.
   இரண்டாம் வத்திக்கான் பொதுச்சங்கம் தொடங்கப்பட்டதன் 50ம் ஆண்டு நிறைவு நாளின் முந்தைய நாள் இன்று. இரண்டாம் வத்திக்கான் பொதுச்சங்கத்தின் காலத்தில், ஆயர்கள் மட்டுமல்ல, அகில உலகத் திருச்சபையும் கொண்டிருந்த ஆர்வம், நம்பிக்கை மற்றும் மகிழ்ச்சியை நான் நினைவில் கொண்டுள்ளேன். நாளை நாம் 'விசுவாச ஆண்டை' தொடங்க உள்ள இவ்வேளையில், இரண்டாம் வத்திக்கான் பொதுச்சங்கத்தின் ஏடுகளுக்கு நாம் திரும்பிச் செல்லவேண்டிய அவசியம் எக்காலத்தையும்விட தற்போது அதிகமாக உள்ளது. இப்பொதுச்சங்கத்தைக் கூட்டிய அருளாளர் திருத்தந்தை 23ம் அருளப்பரின் வார்த்தைகளில் சொல்லவேண்டுமானால், விசுவாச உண்மைகளின் மூலத்திற்கு எப்போதுமே சிதைவு வராமல், அவ்வுண்மைகளைப் புதுப்பிக்கப்பட்ட வழிகளில் அறிவிப்பதற்கே பொதுச்சங்கம் கூட்டப்பட்டது. வாழ்வுக்கு அர்த்தம் கொடுத்து நம்மை வாழ்வை நோக்கி வழிநடத்திச் செல்லும் இயேசுவுடன் தனிப்பட்ட மற்றும் குழுவான சந்திப்பிலும், மூவொரு கடவுளிலான விசுவாசத்திலும், கிறிஸ்தவம் அடங்கியுள்ளது என்ற பொதுச்சங்கத்தின் ஆழமான செய்தியை, இறைவனை மறந்து வாழும் நம் காலத்தின் இத்தலைமுறையினருக்கு நினைவூட்ட வேண்டிய தேவை உள்ளது. இதிலிருந்தே அனைத்தும் தொடர்கின்றன. இரண்டாம் வத்திக்கான் பொதுச்சங்க காலத்தைப் போலவே இப்போதும் நாம் சிலவற்றைத் தெளிவாக ஏற்றுக்கொள்வோம். அதாவது, கடவுள் நம்மிடையே உள்ளார், அவர் நம்மை கண்காணித்து வருகிறார், அவர் நமக்குப் பதிலுரை வழங்குகிறார், மனிதர் கடவுளை மறக்கும்போது அவர் தன் மனித மாண்புக்கு இன்றியமையாமல் இருக்க வேண்டிய ஒன்றையே மறந்து விடுகி றார் என்பவைகளைத் தெளிவுடன் ஏற்போம். நம்மை மீட்டு முடிவற்ற பேறுபெற்ற நிலைக்கு வழிநடத்திச் செல்லும் இறை அன்பு எனும் செய்தியை தன் அங்கத்தினர்கள் அனைவருக்கும் எடுத்துரைக்கும் பணியை திருச்சபை கொண்டுள்ளது என்பதை இரண்டாம் வத்திக்கான் பொதுச்சங்கத்தின் இந்த 50ம் ஆண்டு நிறைவு நமக்கு நினைவு படுத்தி நிற்கின்றது.
   இவ்வாறு தன் புதன் பொதுமறைபோதகத்தை வழங்கிய திருத்தந்தை, புதன் பொது மறைபோதகங்களின்போது அரபு மொழியிலும் வாழ்த்துக்களை வெளியிடுவதை ஆரம்பித்து வைத்தார். இறுதியில் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட் அனைவருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார்.

Sunday, October 7, 2012

அக்டோபர் 7, 2012

தாராள மனதோடு மறைபணி ஆற்றியவர்கள் நடுவில்
இருந்து புனிதர்கள் மலர்கிறார்கள் - திருத்தந்தை

   வத்திக்கான் புனித பேதுரு வளாகத்தில் இஞ்ஞாயி றன்று 13வது ஆயர்கள் மாமன்றத் தந்தையரோடு திருப்பலி நிகழ்த்திய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், பின்ஜென் புனித ஹில்டெகார்டு, அவிலா புனித ஜான் ஆகிய இருவரையும் திருச்சபையின் மறைவல்லு னர்கள் என இஞ்ஞாயிறன்று அறிவித்தார். இவர்க ளுடன் சேர்த்து கத்தோலிக்கத் திருச்சபையில் மறை வல்லுனர்களின் எண்ணிக்கை 35ஆக உயர்ந்துள்ளது.
   நற்செய்திப்பணியில் புனிதர்கள் உண்மையான செயல்பாட்டாளர்கள், இவர்கள் தங்கள் எடுத்துக்காட் டான வாழ்வால் புதிய நற்செய்தி பணிக்கு முன்னோ டிகளாய் இருக்கின்றார்கள். புனித வாழ்வு என்பது கலாச்சார, சமூக, அரசியல் அல்லது சமய எல்லை களுக்கு உட்பட்டதல்ல. இப்புனித வாழ்வின் அன்பு மற்றும் உண்மையின் மொழி, நன்மனம் கொண்ட அனைவராலும் புரிந்துகொள்ளப்படுகின்றது, இது புதிய வாழ்வின் தளராத ஊற்றாகிய இயேசு கிறிஸ் துவிடம் அவர்களை இட்டுச் செல்கின்றது. கடந்த காலத்தின் மறைபோதகத் தளங்களிலும், தற்போது கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கள் வாழும் இடங்களிலும் தாராள உள்ளத்தோடு மறைப்பணி ஆற்றியவர்கள் நடுவிலி ருந்து புனிதர்கள் மலர்கிறார்கள். பெனடிக்ட் சபைத் துறவியாகிய பின்ஜென் புனித ஹில்டெகார்டு (1098-1179), ஓர் அறிவுக்களஞ்சியம். இவர் ஓர் இறைவாக்கினர், இசை யமைப்பாளர், அறிவியலாளர், மெய்யியலாளர், இறையியலாளர், தியானயோகி, எழுத்தாளர், புனித பெர்னார்டின் நண்பர், கிறிஸ்து மற்றும் திருச்சபை மீது மிகுந்த பற்றுறுதியுடன் செயல்பட்டவர். அவிலா புனித ஜான்(1499-1569) அப்போஸ்தலிக்கப் பணியில் செபத்தை இணைத்தவர். போதிப்பதில் காலத்தைச் செலவழித்தவர். குருத் துவ மாணவர்களை உருவாக்கும் பயிற்சியை மேம்படுத்தியவர்.

   13வது உலக ஆயர்கள் மாமன்றத்தை தொடங்கி வைத்த திருப்பலியின் இறுதியில் மூவேளை செப உரை வழங்கிய திருத்தந்தை, செபமாலை அன்னை திருவிழா தொடர்பான கருத்தினை எடுத்துரைத்தார்.
அன்பு சகோதர சகோதரிகளே,
   திருச்செபமாலையின் அரசியாக இன்று நாம் சிறப்பிக்கும் அன்னை மரியாவிடம் நம் செபங்களித் திருப்புவோம். இந்த தருணத்தில் உலகெங்கும் இருந்து வரும் எண்ணற்ற மக்கள் பாரம்பரியமாக பொம்பைத் திருத்தலத்தில் கூடி அன்னையிடம் செபிக் கின்றனர். இச்செபத்தோடு நாமும் நம்மை ஆன்மீக ரீதியில் ஒன்றிணைப்போம். தொடங்கவிருக்கும் விசுவாச ஆண்டில் செபமாலை பக்தியை ஒவ்வொருவரும் புதுப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன். செபமாலை மூலம், விசுவாசத்தின் மாதிரி யான மரியா நம்மை வழிநடத்த அனுமதிப்போம். செபமாலையில் கிறிஸ்துவின் மறையுண்மைகளைத் தியானிப்பதன் மூலம் நாளுக்கு நாள் நாம் நற்செய்தியை உள்வாங்கிக் கொள்வதால், அது நம் அனைவருடைய வாழ்வையும் வடிவமைக்கிறது. எனது முன்னோடிகளின் வழியில், தனியாகவும், குடும்பமாகவும், சமூகமாகவும் செப மாலை செபிக்க அழைக்கிறேன். அன்னை மரியாவின் பள்ளியில் (திருச்செபமாலை யில்) பயில்வது, விசுவாச வாழ்வின் மையமான கிறிஸ்துவிடம் நம்மை அழைத்துச் செல்கிறது.
   இன்று தொடங்கியுள்ள புதிய நற்செய்திப்பணி குறித்த ஆயர்கள் மாமன்றத்துக்காக செபிக்குமாறு உங்கள் அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இரண்டாம் வத்திக்கான் தொடங்கியதன் ஐம்பதாம் ஆண்டு நினைவாக, இந்த வாரத்தில் விசுவாச ஆண்டு தொடங்குகிறது. நமது திருச்சபை வழியாக நம்மிடம் வருகிற இயேசு கிறிஸ்துவின் மீதான விசுவாசத்தின் அழகையும் மகிழ்ச்சியையும் இந்த நிகழ்வுகள் நமக்கு உறுதி செய்வதாக! இந்த விண்ணப்பங்களை நம் செபமாலை அன்னையிடம் ஒப்படைப் போம், கடவுள் உங்களை நிறைவாக ஆசீர்வாதிக்க நான் வேண்டுகிறேன்.

Wednesday, October 3, 2012

அக்டோபர் 3, 2012

புதன் மறைபோதகம்: திருவழிபாட்டிலேயே இறைவன்
வந்து நம் வாழ்வில் நுழைகிறார் - திருத்தந்தை

   காஸ்தல் கந்தல்போவிலிருந்து வத்திக்கான் தூய பேதுரு பேராலயத்திற்கு வந்து புதன் பொது மறை போதகம் வழங்கிய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், இவ்வாரமும் செபம் குறித்த தன் சிந்தனைகளைத் தொடர்ந்தார்.
   திருவழிபாட்டுச் செபம் குறித்த திருச்சபையின் இயல்புநிலை குறித்து இன்று நான் கோடிட்டுக் காட்ட விரும்புகிறேன். திருவழிபாடு என்பது தூய ஆவியில் தந்தையாம் இறைவனை நோக்கி இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுத்திய செபத்தினில் பங்குபெறுவது ஆகும். இயேசுவில் ஒன்றிணைந்திருக்கும் அவரின் மறையு டலாம் திருச்சபை, தந்தையாம் இறைவனுக்கு தன் வழிபாட்டை செலுத்துகிறது. தந்தைக்கான இயேசுவின் செபத்தில் நம்மை நாம் அடை யாளம் கண்டுகொள்ளும்போது, வானகத்திலுள்ள தந்தையாம் இறைவனின் குழந்தை களாக, கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பதன் ஆழமான தன்மையை நாம் மீண்டும் கண்டு கொள்கிறோம்.
   திருவழிபாடு என்பது இயேசுவை முழுமையாக, முகம் முகமாக எதிர்கொள்வதும், அவரோடும் அவரின் மறையுடலாம் திருச்சபையோடும் ஒன்றித்திருப்பதும் ஆகும். இவ்வாறு, திருவழிபாடு என்பது இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் கொண்ட, உயி ருள்ள அனைத்துலகச் சமூகத்தில் பங்குபெறுவதாகும். திருச்சபையில், திருச்சபை வழியாக திருச்சபையின் வார்த்தைகளை நம்முடையதாக மாற்றி நாம் உரையாடக் கற்றுக்கொள்ளும்போது, இறைவனின் உடனிருப்பை முழுமையாக உணர்ந்துகொள் ளும் நிலையாக செபம் மாறுகிறது.
   திருவழிபாட்டில் திருச்சபை, தன்னிலையில் உண்மைத்தன்மையுடையதாக இருக் கிறது. ஏனெனில், திருவழிபாட்டிலேயே இறைவன் நம்மை நோக்கி வந்து நம் வாழ் வில் நுழைகிறார். திருவழிபாடு என்பது நமக்காக அல்ல, மாறாக இறைவனுக்காக கொண்டாடப்படும் ஒன்று என்பதை மனதில் நிறுத்துவோம். இது அவரின் செயல்பாடு, அவரே அதன் முக்கியக் கருப்பொருள். திருவழிபாட்டில் நம் பங்கு என்னவெனில், கிறிஸ்துவாலும் அவரின் மறையுடலாம் திருச்சபையோடும் நாம் வழிநடத்தப்படும் வகையில் நம்மையேத் திறந்தவர்களாகச் செயல்படுவதாகும்.
   இரண்டாம் வத்திக்கான் பொதுச்சங்கம் திறக்கப்படுவதற்கும் ஒரு வாரத்திற்கு முன் னால் மரியன்னை திருத்தலம் இருக்கும் லொரெத்தோவிற்கு அருளாளர் திருத்தந்தை 23ம் அருளப்பர் திருப்பயணம் மேற்கொண்டதன் 50ம் ஆண்டை நினைவுகூரும் வித மாக நாளை (4ந்தேதி) அதே இடத்திற்கான என் திருப்பயணத்தை மேற்கொள்கின் றேன். அன்னை மரியாவின் பரிந்துரையை நோக்கிய என் செபத்தில் என்னோடு இணைந்திருக்குமாறு உங்களை நான் வேண்டுகிறேன். புதிய நற்செய்தி அறிவித்தல் குறித்த ஆயர் மாமன்றமும், விசுவாச ஆண்டும் தொடங்க உள்ளன. நம் காலத்தின் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் நற்செய்தியை எடுத்துரைக்கும் திருச்சபையின் பணி யில் அன்னை மரியா உடன் வந்து உதவுவாராக!
   இவ்வாறு, தன் மறைபோதகத்தை வழங்கிய திருத்தந்தை, இறுதியில் அனைவ ருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார்.

Sunday, September 30, 2012

செப்டம்பர் 30, 2012

கத்தோலிக்கரல்லாதவர் நன்மை செய்யும்
பொழுது அகமகிழுங்கள்! - திருத்தந்தை

   காஸ்தல் கந்தல்போவிலுள்ள திருத்தந்தையரின் கோடை விடு முறை இல்ல வளாகத்தில் இஞ்ஞாயிறு நண்பகலில் கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான விசுவாசிகளுக்கு திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட் பின்வருமாறு மூவேளை செப உரை வழங்கினார்.
   இன்றைய ஞாயிறு நற்செய்தி ஆழ்ந்த பொருள் கொண்டதாக உள்ளது. இயேசுவின் சீடராக இல்லாத ஒருவர், இயேசுவின் பெய ரால் பேய்கள் ஓட்டுவதைக் கண்டு, இளமையும் இயேசுவின்மீது தீவிரப்பற்றும் கொண்ட திருத்தூதர் யோவான் அவரைத் தடுக்கப் பார்த்தார், ஆனால் இயேசு அதற்கு அனுமதிக்கவில்லை. ஒரு மறை போதகருக்கு ஒரு குவளைத் தண்ணீர் கொடுப்பது போன்ற சிறிய சிறிய செயல்களால் இறையாட்சியோடு மற்றவர்கள் ஒத்துழைக் கும்போது நல்லதும் அற்புதம் நிறைந்த செயல்களும்கூட திருச்சபைக்கு வெளியே நடக்கும் என்று இயேசு தம் திருத்தூதர்களுக்கு விளக்க விரும்பினார். புனித அகுஸ்தீன் இவ்வாறு எழுதுகிறார்: "கத்தோலிக்கத் திருச்சபையில் கத்தோலிக்கம் இல்லாத ஒன்றை ஒருவர் கண்டறிய முடிவது போல, கத்தோலிக்கத் திருச்சபைக்கு வெளியே கத்தோலிக்கமாக இருப்பதை ஒருவரால் கண்டறிய முடியும்." எனவே, திருச்சபைக்கு வெளியே இருக்கும் யாராவது கிறிஸ்துவின் பெயரால் நன்மையா னதைச் செய்யும்போது திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் பொறாமை கொள்ளாமல் அகமகிழ வேண்டும், அதே வேளையில் இவ்வாறு நல்லதைச் செய்பவர்கள் சரியான எண்ணத்தோடும் மரியாதையோடும் செய்ய வேண்டும். உடனிருப்பவர்கள் தூய்மை யையும் நன்மைத்தனத்தையும் அடையும்போது கத்தோலிக்கர் பொறாமை கொள்ளக் கூடும். அதற்கு பதிலாக, திருச்சபைக்குள்ளே பொறாமைப்படுவதை விட்டுவிட்டு ஒரு வர் ஒருவரை எப்பொழுதும் பாராட்டவும் மதிக்கவும் வேண்டும். திருச்சபையிலும் உலகி லும் நம் ஆண்டவர் ஆற்றும் அருஞ்செயல்களுக்காக அவரைப் புகழ்வோம்.

Wednesday, September 26, 2012

செப்டம்பர் 26, 2012

புதன் மறைபோதகம்: இயேசுகிறிஸ்து திருவழிபாட்டின்
துணையுடன் மீட்புப்பணியை ஆற்றுகிறார் - திருத்தந்தை

   காஸ்தல் கந்தல்போவிலிருந்து வத்திக்கான் தூய பேதுரு பேராலயத்திற்கு வந்து புதன் பொது மறை போதகம் வழங்கிய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், இவ்வாரமும் செபம் குறித்த தன் சிந்தனைகளைத் தொடர்ந்தார்.
   கடந்த சில வாரங்களாக புதன் மறைபோதகங் களில், செபம் குறித்து திருவிவிலியத்தில் கூறப்பட் டுள்ளவை குறித்து ஆழமாகச் சிந்தித்து வரும் நாம், இன்று செபத்தின் மற்றொரு விலைமதிப்பற்ற ஆதா ரமாகிய திருவழிபாடு குறித்து நம் பார்வையைத் திருப்புவோம். திருவழிபாடு என்ற கிரேக்கச் சொல், 'மக்களுக்காக மக்களால் ஆற்றப்பட்ட பணி' என்ற அர்த்தத்தைக் கொண்டுள்ளது. இங்கு 'மக்கள்' என்பது இறைவனின் புதிய மனிதக் குலத்தைக் குறிக்கின்றது. இந்தப் புதிய மனுக்குலம் இயேசுகிறிஸ்துவால் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த மனுக்குலம் தன்னிலையிலேயே உருவானதோ, இரத்த தொடர்பு கொண்டதோ, நாடு மற்றும் நில எல்லைகளால் கட்டுப்பட்டதோ அல்ல; மாறாக, இயேசுவின் பாஸ்கா மறையுண்மையால் உருவாக்கப்பட்டது. திருவழிபாடு என்பது 'இறைவனின் செயல்'. இரண்டாம் வத்திக்கான் பொதுச்சங்கம் உரைப்பதுபோல், நம் மீட்பரும் தலைமைக்குருவுமான இயேசுகிறிஸ்து, திருவழிபாட்டின் துணைகொண்டு, தன் மீட்புப்பணியை திருச்சபைக்குள் இருந்துகொண்டு திருச்சபையோடு, திருச்சபை வழியாகத் தொடர்ந்து ஆற்றுகிறார்.
   கடவுள் செயலாற்றுகிறார், நாமும் அச்செயல்பாட்டில் இணைகிறோம், பலன்பெறு கிறோம். இதுவே, திருவழிபாட்டின் மிக உன்னத வியத்தகு நிகழ்வு. இறைவனே அனைத்திற்கும் முதன்மையானவர் என்பதை திருவழிபாடு நமக்கு நினைவூட்டு கிறது. அதற்கேற்ப இரண்டாம் வத்திக்கான் பொதுச்சங்கமும் தன் பணிகளை, திரு வழிபாடு குறித்த கலந்துரையாடலுடனேயே தொடங்கியது. திருவழிபாட்டின் அடிப்ப டைத் தத்துவம் என்னவென்றால், தந்தையாம் இறைவனை நோக்கிய தொடர்புறவே ஆகும். தந்தையின் மீட்பு அன்பானது, அவர் மகனின் மரணம் மற்றும் உயிர்ப்பில் தன் உச்ச நிலையை அடைகிறது. திருவழிபாட்டிலேயே நம் இதயங்களை நாம் மேல் நோக்கி எழுப்புகிறோம். திருவழிபாட்டில் நம்முள் எழும்பும் செபத்தில் நாம் நமது சகோதரர்களுடன் ஒன்றிணைந்து கூடி, இறைவார்த்தைக்கு நம்மைத் திறந்தவர் களாக்குகிறோம். இச்செபமானது இறைமகன் வழி, தூய ஆவியில் இறைத்தந்தையை நோக்கியதாக உள்ளது.
   இவ்வாறு தன் மறைபோதகத்தை வழங்கிய திருத்தந்தை, இந்தியா, இலங்கை, இந்தோனேசியா, வியட்நாம், பிலிப்பைன்ஸ் உட்பட பல்வேறு நாடுகளிலிருந்தும் வந்திருந்த திருப்பயணிகளை வாழ்த்தி, அனைவருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீ ரையும் அளித்தார்.

Sunday, September 23, 2012

செப்டம்பர் 23, 2012

கிறிஸ்துவின் கல்வாரி அன்புச்செயல் நமக்கு
அளவுகோலாக இருக்கட்டும்! - திருத்தந்தை

   திருத்தந்தையரின் கோடை இல்லமான காஸ்தல் கந்தல்போவில் விடுமுறையை செலவிட்டு வரும் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், இஞ்ஞாயிறு நற்செய்தி வாசகத்தை (மாற்கு 9:30-37) மையமாக வைத்து மூவேளை செப உரை வழங்கினார்.
   இந்த ஞாயிறுக்கான நற்செய்தி பகுதியில் சில அறிவிப்புகள் இடம்பெறுகின்றன. இயேசு கூறுகிறார்: "மானிட மகன் - இது அவரையேக் குறிக்கிறது - மக்க ளின் கையில் ஒப்புவிக்கப்பட இருக்கிறார்; அவர்கள் அவரைக் கொலை செய்வார்கள். கொல்லப்பட்ட மூன்று நாள்களுக்குப் பின் அவர் உயிர்த்தெழுவார்'' ஆனால் அவர் சொன்னது சீடர்களுக்கு விளங்கவில்லை. அவரிடம் விளக்கம் கேட்கவும் அவர்கள் அஞ்சினார்கள். இயேசுவுக்கும் அவரது சீடர்களுக்கும் இடையே ஆழ்ந்த இடைவெளி இருந்தது. இன்னும் தெளிவாகக் கூறினால் இயேசுவும் அவரது சீடர்களும் இருவேறு சிந்தனை ஓட்டத்தில் இருந்தனர். இதனால் குரு சொன்னதை சீடர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இயேசு தனது பாடுகளையும், மரணத்தையும் இரண்டாவது முறை அறிவித்த பிறகு, சீடர்கள் தங்களுள் பெரியவர் யார் என்பதைப் பற்றி வழியில் ஒருவரோடு ஒருவர் விவாதிக்க தொடங்கினார்கள்.
   இறைவாக்கினர் எசாயா வழியாக, "என் எண்ணங்கள் உங்கள் எண்ணங்கள் அல்ல, உங்கள் வழிமுறைகள் என் வழிமுறைகள் அல்ல" என்று கடவுள் மொழிந்தபடியே, நம்முடையதில் இருந்து கடவுளின் நியதி எப்பொழுதும் வேறுபட்டதாக உள்ளது. இந்த காரணத்தால் நம் ஆண்டவரைப் பின்செல்வதற்கு, ஒவ்வொருவரின் எண்ணங்களி லும் வாழும் முறையிலும் மாற்றம் கொண்டுவரும் ஓர் ஆழமான மனமாற்றம் தேவைப்படுகின்றது, இதற்கு நமது இதயங்கள் ஒளிபெற்று உள்ளார்ந்த மாற்றம் பெறுவதற்கு அவற்றைத் திறந்துவைக்க வேண்டும். கடவுளும் மனிதரும் வேறுபடு வதில் தற்பெருமை முக்கியமானதாக இருக்கின்றது. மிகவும் சிறியவர்களாக இருக்கும் நாம் முதலில் பெரியவர்களாக இருப்பதற்கு விரும்புகிறோம், ஆனால் உண்மையிலேயே பெரியவரான கடவுள் தம்மைத் தாழ்த்துவதற்கு அஞ்சாமல் தம்மை கடையராகவும் ஆக்கினார். இதில் கன்னி மரியா முழுமையாக கடவுளோடு ஒத்திருந்தார். அன்பு மற்றும் தாழ்ச்சியின் வழியில் நம்பிக்கையோடு இயேசுவைப் பின்பற்றி வாழ அவரது உதவியை வேண்டுவோம்.
   இன்றைய நற்செய்தியில், நம் ஆண்டவர் மரணத்துக்கு கையளிக்கப்பட இருப்ப தையும், நமது மீட்புக்காக மீண்டும் உயிர்த்தெழப் போவதையும் தன் சீடர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். அனைவருக்கும் கடைசியானவராகவும் அனைவருக்கும் தொண் டராகவும் மாறுவதில், கல்வாரியில் வெளிப்பட்ட கிறிஸ்துவின் மேலான அன்புச் செயல் நமக்கு உண்மையான அளவுகோலாக இருக்கட்டும்! உங்களையும், உங்கள் அன்புக்குரியவர்களையும் கடவுள் ஆசீர்வதிப்பாராக!